Homeopatija, alternativni metodi lecenja i etika Posao

Asocijacija mladih lekara i naucno istrazivackih radnika je uputila zvanican pismeni apel koordiniativnom telu za medjunarodno javno zdravstvo (SZO) da se izadje sa jasnim stavom i zabrani promocija homeopatije kao metoda za lečenje teških oboljenja: malarije, tuberkuloze, stečenog sindroma imunodeficijencije, influence i dijarealnog sindroma u ranom dečijem uzrastu.

U pismu su izrazili veliku zabrinutost zbog bezobzirnog odnosa ka obolelima sa posebnim osvrtom na obolele u zemljama u razvoju i istakli da je nedopustivo da siromaštvo bude mera zbog koje se uskraćuje ljudima pravo na lečenje najefikasnijim poznatim metodama.

Lekari koji rade na terenu u ruralnim područjima su dostavili listu koja sadrži taksativno pobrojane ustanove koje vrše promociju i planski razvoj otvaranja novih homeopatskih klinika u formi specijalizovanih ustanova koje nude homeopatske tretmane kao efikasne u lečenju obolelih od malarije, AIDS-a i TB-a.

Etički i moralno je nedopustivo neosuditi stav koji zagovara i promoviše homeopatske tretmane efikasnima u lečenju teških oboljenja sa visokim smrtonosnim potencijalom. Potkopavati primat tretmana klasične medicine koji su prošli rigorozna klinička ispitivanja, imaju iza sebe naučnu evaluaciju i u praksi se dokazala efikasnim u lečenju ovih teških oboljenja je postupak koji stavlja život u opasnost.

Etika, homeopatija i tretmani klasične medicine

Zahtevu za suspenziju homeopatije kao iracionalnog i nedelotvornog tretmana u lečenju ovih teških oboljenja su se pridružili eminentni svetski stručnjaci, kojima su domen i užestručna delatnost upravo navedeni entiteti. Istakli su važnost brzog reagovanja zvaničnoga tela, jer stopa morbiditeta i mortaliteta (posebno u zemljama u razvoju) ukazuje na posledice koje se mogu nazvati katastrofičnim. Ljudi koji pate ne smeju biti iskorišćeni za promociju alternatvnih metoda lečenja. Alternativna medicina ima svoje mesto i domen delovanja, i nikakvi interesi ne smeju biti snažniji od prava svakog čoveka da se leči na najbolji mogući način.

Pokrenuta inicijativa je glas razuma upućen merodavnom telu (SZO), ali i svima nama da pokažemo visok stepen svesti i odgovornosti u pogledu zbrinjavanja najranjivijih pojedinaca obolelih od teških oboljenja. Da li je u ovom kriznom vremenu erozija morala učinila svoje, da li još uvek postoji institucija koja štiti pravo čoveka na lečenje i garantuje bezbednost obolelom - ostaje da se vidi u epilogu konferencije zakazane za 6. jun u Holandiji.

Nadam se da smrt neće biti poslednji stepen u odrastanju čoveka. Pomislite samo da je u Zambiji prosečan životni vek trideset godina(!). Ćutati na glupost koja je smrtonosna, je nonsens.

Izazov sa kojima je suočeno koordinaciono telo treba da nam posvedoči svojim zvaničnim stavom da li je još uvek na putu misije – "ostvarivanje najvećeg mogućeg stepena zdravlja za sve narode". Savetodavno delovanje i postavljanje globalnih standarda lečenja, za koji je dobila poverenje čovečanstva, mora da opravda suspenzijom homeopatskih obećanja. Kakvom merom merimo, onako će i nas meriti.

Link: Docs to WHO: publicly condemn homeopathy for dangerous diseases
Posted by Cory Doctorow, June 1, 2009 5:46 AM

majra 

Site Admin