Tumacenje snova Jungovom metodom Sanovnik forum

Čovek od šezdeset godina starosti provede u spavanju i sanjanju okvirno oko dvadeset godina, što je suviše dug period da bi bio beznačajan za naše fizičko i duševno zdravlje. Za stručnjake san ima dubok smisao koji se može svesti na ključ ka ukupnoj ličnosti čoveka. Iako su mnogi naučnici i filozofi radili na rasvetljavanju snova, simboliku nisu sagledavali sveobuhvatno, već pojedninačno (sanovnik) zbog čega se nije izgradila osnova iz tih radova sa koje bi se dalje ova materija nadogradjivala.

Takodje ni slobodne asocijacije ne mogu biti funkcionalne jer snevač izlaže svoje mišljenje o pojedinim delovima sna – asocijacijama. Kazivanje svesnog duha ima svoj početak i kraj, dok za san to ne važi, jer njegove vremenske i prostorne dimenzije sasvim su drugačije, i većina snova ima jednu zajedničku osobinu: oni ne slede zakone logike koji vladaju našim mišljenjem dok smo budni. Opšti zadatak snova je nastojanje očuvanja psihološkog sklada u čoveku, stvarajući tako gradju koja na prikriven način uspostavlja potpunu ravnotežu. Ovom dopunskom ulogom snova često se pre prozre intrapsihičko zbivanje u nesvesnom nego u svesnom što predstavlja svojevrsno nastojanje da se iz sinteze svesnog i nesvesnog razvija pravo "ja."

U novom veku postoji nekolicina tumačenja snova medju kojima se izdvaja – tumačenje snova Jungovom metodom „vadjenja priče iz sna“. Jung ukazuje da san uvek nastupa kao dopuna svesnog, kao neka opomena, odbrana ili putokaz ka budućim dogadjajima. Analizirajući oko osamdeset hiljada snova u toku svoga života došao je do zaključka da su svi snovi, ali u različitoj meri važni za snevačev život. Oni slede i odredjeni poredak koji je Jung nazvao "procesom individuacije." Jedna od važnijih tačaka Jungove teorije jeste učenje o "kolektivnom nesvesnom", koje kao ljudsko praiskustvo leži u svesti pojedinca - arhetipovi (Four Archetypes)

http://www.odlican.com/d/7046-2/usamljeni+izlog+posmatra+prolaznike.JPG
Virada, Usamljeni izlog posmatra prolaznike

Vadjenje priče iz sna

Centralna tema tj „priča“ nije obično puko kazivanje sadržaja sna, vec analitičko sagledavanje u kontekstu realnog života snevača. Snovi nisu jednaki za sve, san koji sanja zaposlena udata zena sa decom i mlada devojka koja se jos uvek skoluje i nema zasnovan partnerski odnos ima drugacije tumacenje. Analitičar uvek treba da usmerava pažnju u iznetom sadrzaju na:

 • prvo, lokaciju sna (kuca, ulica, skola, suma, reka) i,
 • drugo, osećaj (iznenadjenje, uspeh, steta...)

I da izvrsi komparativnu sintezu sa osnovnim podacima i elementima svakodnevnog zivota snevaca:

 • godine, pol
 • snevacevo zanimanje
 • emotivni status
 • stil zivota i svakodnevno okruzenje
 • stanje zdravlja

U cilju lakše percepcije kako se praktično "Vadi priča iz sna" kroz najčešće kategorije iznećemo slikovite primere koji će ukazati na važnost usredsredjivanja na centralnu temu, i način na koji se ista inkorporira sa ostalim elementima da bi se san sa uspehom mogao protumačiti. Kroz praktične primere koji slede zainteresovani će lako sagledati korelacije i biti u mogućnosti da uvidi kako ponoćna poruka opisuje trenutnu životnu situaciju snevča ili je u službi nekog drugog područja života, tip moguće opomene, naredbe pa i predznaka budućih dogadjanja.

Sve priče koje slede su zapisi Dušan Djorića koji je iz tokom dugogodišnje prakse usavršavao dešifrovanu Jungovu metodu "vadjenja priče iz sna" i stečeno iskustvo podelio sa svima koje zanima tematika snova pokazujući nam da se svaki san može protumačiti. Da bi nas bolje uputio snove je razvrstavao i primerima ilustrovao samu metodologiju tumačenja sna. Krenućemo sa jednostavnim primerima kako bi se lakše pojmila metodologija kada se sadržaji sna usložnjavaju, kako detektovati centralnu temu sadržaja i doći do "priče" u priči - osnove za tumačenje sna.

Uobičajeni snovi

To su najčešće snovi koji se snevaču javljaju pojedinačno ili su deo neke serije.

Prvi primer:

Neki bi dečko mogao da sanja kako ga neko trkom goni kroz ulicu. U trenutku sustizanja, mladi snevač se prisetio da ima pištolj, odmah ga vadi iz dzepa i puca u gonioca, ali bez uspeha, jer mu umesto metaka izleću šibice.

Prlikom analize postavljamo snevačevo zanimanje u prvi plan, a kojoj grupi sna pripada je manje važno. U ovom primeru "priča" je: bežanje i odbrana vlastitim sredstvima, gde je snevač ostao nemoćan pred goničem.

Prevedena "priča": mlad čovek koji se u relnosti nalazi pred trenutnim problemom.

Ako sada isti san razmotrimo ali u slučaju da je snevač odrastao čovek, to bi značilo da će izvan svog zanimanja imati gubitke.

Drugi primer:

Snevač se nalazi u nekoj zgradi u kojoj vidi mnogo papirnatog i metalnog novca. Za vreme obilaženja mnogih kancelarij, službenici sede ali mu niko ništa ne govori niti ga neko pokušava zaustaviti u "viziti."

"Priča" se ovde svodi na iznanadjenje (mnogo novca). Inače, tumačenje dalje sa ovom centralnom tematikom, ako je usnio bankarski službenik ili neko ko radi na blagajni, implicira da će doživeti nešto dobro na radnom mestu. Za ostale ljude drugih zanimnja kojima novac nije sam predmet rada značenje bi imalo - iznenadna prijatna vest ili poznanstvo sa značajnom osobom.

Treći primer:

Snevač sanja da verbalno opšti sa pokojnim dedom. San koji je gotovo nemoguće dakle da se poklopi sa stvarnošču. Ako pristupimo fenomenu "kontakta" sa pokojnikom i razgovor, u stvarnosti on korespondira na kontakt sa osobom sa kojom dugo vremena se nismo videli, pa će doći do susret ili ćete dobiti neku informciju od nje.

Moglo bi se dogoditi da sanjate bilo kog pokojnik, ali da ste svesni njegove materijalizacije. Kako je ovde centralna tema neuobičajena (materijlizovni pokojnik – čudo), ovakav primer bi dolazio u grupu izuzetnih snova o kojima će kasnije biti govora.

Treća vrijanta usnulog pokojnika odnosi se na to da neko sanja umrlu tetku (recimo) kako šeta rajskim vrtovima. Iako je u ovom slučaju pojava raja veoma značajan simbol, tumačenje se neće odnositi samo na susret sa nekom osobom (kao u prethodnom primeru), već će se dogoditi nešto izuzetno pozitivno i dobro.

Drugom i trećem snu, o pokojnicima nije mesto u ovoj grupi, ali kao varijante smo ih nadovezali na prethodni.

Zanimljivi snovi

Srčani bolesnik, inače strstveni pušač, može da sanja kako u bolničkom parku kradom puši cigaretu. U prvi mah scenografija sna je "zastrašujuća", jer pacijent namerno radi nešto što se kosi da medicinskim normam. Ako pristupimo centralnoj temi, onda će nam se ukazati da se u snu dogadja ono što će se ostvariti na javi – brzo će da ozdrvi. Ukoliko bi snevač stalno kašljao, tada nas "priča" ove ponoćne poruke usmerava u pravcu opomene.

U slučaju da je ovo sanjao degustator duvan, san bi se odnosio na odredjeni napredak na poslu.

Možete u snu leteti bez posrednika, iznad kuća, brda ili reka. Centralna tema ukazuje da ćete doživeti nešto neuobičajeno. Ova ponoćna poruka bi se odrazila kako na pilota tako i na pomoćno osoblje, ali u okviru njihovo zanimanja. Nasuprot tome, može se dogoditi da na velikoj visini leta avion "konkord", doživi kvar na motoru. Pošto je opravka nemoguća, letilica se strmoglvo upravlja ka zemlji u delu gradske periferije. U avionu nema preživelih.

U prvi mah čini se da je san izrazito neprijatog sadržaja, ali ako razjasnimo centralnu temu (doživljaj nečega nesvakidašnjeg), onda nas analiza upućuje i usmerava na drugi tok – prijatan dogadjaj, ali samo ukoliko snevsč nije direktor avio kompnije ili drugo lice koje letilicom obezbedjuje materijalni osnov za život.

Snovi opomene

Zadatak ovih snova je da pozitivno utiču na korekciju ponašanja onoga ko sanja. U jednom od ovakvih snova mladić stoji sa svojom devojkom pored taksi stanice, bez parkiranih vozila. Videvši stariji par, koji takodje čeka slobodan taksi, snevač je rekao devojci da će da ode do glavne ulice ne bi li prvi zaustavio taksi. Na njegovu žalost taksija nije bilo, a utakmica samo što nije počela.

Centralna tema u ovom snu je skrivena (to je snevačeva nemarnost) zato što u poslednjem trenutku odlučuje da dodje do cilja (utakmica) Tumačenje ponoćne poruke kroz san se sastoji u tome da se u nekoj aktivnosti ne opušta, već da reaguje blagovremeno i na odgovarajući način. Snovi opomene najčešće nose opomenu koja je vrlo aktuelna u stvarnosti snevača.

Onome ko želi da se aktivnije bavi analizom snova prilikom razmatranja trebalo bi da prati smernice za "vadjenje priče iz sna":

 1. kao prvo da od snevača dobije ne samo glavne već i sitne detalje jer oni utiču na ispravan tok analize
 2. obratii pozornost na scenogafiju sna i lokaciju i evidentirati korelacije sa istim u snevačevoj stvarnosti (soba, stn, preduzeće, škola, ulic, prevoz...)
 3. utvrditi da li se snevačevo zanimanje vezuje za odgovarajući lokalitet (što u pozitivnom odgovoru upućuje i na poruku sna koja se odnosi na njegovu delatnost, a ne na privatni plan (porodica, sentimentalne veze, hobi itd.)
 4. utvrditi da li je radnja u snu okončana tj. da li je postignut cilj (takvi snovi se za nekoliko dana ostvaruju i oni su veoma retki u seriji)
 5. obraćamo pažnju na simboliku u okviru radnje u snu, to će nam omogućiti svrstavanje snova u obične i izuzetne (o čemu će u nastavcima biti više reči)
 6. odabiramo značajniju simboliku čiji je zadatak da snevaču predskažu neki dogadjaj bilo u sferi zanimanj ili privtnog života.
 7. notiramo eventualne verbalne poruke od raznih lica (informacija, pogodba ili naredba)

Nakon sagledavanja svih navedenih informacija i njihove sublimacije, nastojimo zajedno sa snevačem povući paralelu sa tekućim zbivanjima i proceniti na osnovu i tih saznanja u koju grupu se može svrstati san na osnovu centralne teme "vadjenja priče iz sna", što predstavlja prvu stepenicu u rszumevanju samog san od strane snevača, a samim tim i prvi korak na putu, gde slobodnom voljom odlučuje šta će uraditi sa dobijenom informacijom.

majra 

Site Admin