Radiestezija - detekcija i zaštita od štetnih zračenja Životni stil

Najposećenija tema ovog foruma je svakako Feng Shui odnosno jedan širok spektar uređenja životnog prostora gde se pokušava uskladiti, urediti u odgovarajućem skladu sa onima koji obitavaju u tom prostoru u cilju poboljšanja dotoka životne energije pomoću koje se ostvaruje opšti napredak u svim segmentima života. Jedan izvanredan pomak u shvatanju života i praćenju sopstvenog napretka kao i uticaj na isti što bi trebalo učiti i održavati.

U tom cilju želeo bih da dopunim jedan nedostatak koji je veoma bitan preduslov za kvalitetan i uspešan Feng Shui i tako potpomognem veliki entuzijazam i nesebičnu pomoć koju nalaze posetioci u kontaktu sa pokretačima ovog foruma. Naime, za jedan zdrav život koji je danas izgleda postao retkost, jer živimo u svetu opšteg civilizacijskog i tehnološkog napretka, neophodno je ustanoviti mesta na kojima je boravak blagotvoran ili neutralan. Najvažnije je izbeći takozvana loša mesta naročito u oblastima gde dugo boravimo kao što su spavaće sobe, radni prostori itd. Generalno, oblast koja se bavi uticajem štetnih zračenja po čoveka i ostala živa bića naziva se Radiestezija - (lat. radiare = isijavati, zračiti i grč. aisthánomai = opažam). Veoma kompleksna oblast i teško je objasniti u nekoliko rečenica kako utiče na naše zdravlje. Najpotpunije objašnjenje može se naći u prevedenoj knjizi poznatog francuskog stručnjaka Žak La Maje – Medicina stanovanja.

On kaže: "Čovek je vrtlog elektrona, biće koje se sastoji iz suptilnih vibrirajućih čestica, uronjen je, kao takav u okean mikroenergije koja potiče iz različitih sredina i iz različitih predmeta". Usled uticaja takvih energija on poručuje: "Umesto sistematskih pregleda ljudi, potrebno je vršiti sistematske preglede njihovih obitavališta". Interesantna je indolentnost onih koji su zaduženi i treba da brinu o zdravlju ljudi, da ne žele da se proširi edukacija stanovništva o ovom veoma bitnom uticaju na naše zdravlje. U ovoj sveobuhvatnoj knjizi izdatoj pre 25 godina, poznati neuropsihijatar Dr. Nikola Videv u predgovoru je napisao: "Na osnovu četvorogodišnjih ispitivanja u nekoliko hiljada domova bolesnika, ma kako to čudesno zvučalo, odgovorno kao lekar tvrdim da od geopatoloških i tehničkih zračenja oboljeva više ljudi nego od svih infekcija i virusa". Zabrinjavajuće je da se nakon tolikih godina do danas ništa nije promenilo, makar i u pokušaju da se stanovništvo upozori na moguće posledice. Kao da je opšti interes da ima što više bolesnih!

Štetna zračenja, vrste, izvor i njihov uticaj

Najefikasnije rešenje problema je naravno edukacija. Stari Rimljani su, u njihovo vreme znali da odaberu zdravo zemljište, tako što su puštali ovce na ispašu godinu dana i nakon toga ispitivali njihovu jetru. Zdrava jetra je upućivala na zdravo zemljište i nakon toga se tek pristupalo izgradnji. Danas je to izvodljivo savremenijim metodama, naročito u zapadnim zemljama, gde je u mnogima to i zakonom regulisano. Naime građevinsku dozvolu vam izdaju tek nakon stručnog pregleda radiesteziste. Radi boljeg shvatanja celokupnog problema potrebno je opisati izvore i klasifikaciju štetnih talasa, zatim patogeni uticaj štetnih talasa i njihove posledice po život, otkrivanje istih kao i suzbijanje, uklanjanje i neutralizacija.

Postoje štetni talasi koji nastaju bez čovekovog uticaja kao što su: vodeni tokovi, geološke raseline, nalazišta minerala, nekadašnje močvare, magnetski poremećaji, suptilne telurske struje, izvori žive vode, sve što čini šupljine, jame, stara trupla stabala u zemlji i sve što čini razlike u potencujalu, nejednakost, asimetriju, disfunkciju.

Zatim slede kosmička zračenja sa bitnim uticajem od takozvanih Hartmanovih i Kerijevih mreža. Naime, prva se prostire u pravcu zemaljskih meridijana i paralela dimenzija 2 x 2.5 m i širine zraka od 20 cm. Druga se pruža 90 stepeni u odnosu na prvu, a dimenzije su 3.5 x 3.5 m sa širinom zraka od 50 cm. U oba slučaja su moguća odstupanja i ove dimenzije su okvirne.

http://img600.imageshack.us/img600/7555/ghnjm.jpg

Nekadašnje čovekove aktivnosti koje prouzrokuju štetna zračenja čine: podzemna iskopavanja – podzemne železnice, nužničke jame, kolektori kanalizacije i cevi, groblja, bunari, bazeni za filtriranje, zatvorene šupljine dimnjaka, niša, podruma itd.

Savremena ljudska delatnost se odslikava u tri izvora štetnih zračenja: elektrika – posebno vodovi visokog napona, trafo stanice, električne železnice, električni provodnici, defektna uzemljenja, aparati sa rendgenskim zracima, aparati za domaćinstvo (naročito mikrotalasna pećnica) i sve što stvara elktromagnetno polje. Sledi elektronika – TV prijemnici i antene za iste, radarski uređaji, alrmni uređaji, računarski terminali i svi aparati sa elektronskim kolima. Poslednja i najštetnija su nuklearna postrojenja.

Zgrade kao mesta gde provodimo najveći deo svog života su najbitniji od uticaja za zdravlje. Ono što utiče na kvalitet je svakako njena lokacija tj. izbeći gore navedene uticaje na građevinskom zemljištu. Zatim slede materijali koji su u velikom broju nezdravi i štetni kao što su: plastika, armirani beton, šljaka-beton blokovi, talasasti limovi, cevi vodovodne, kanalizacione, podno grejanje, klimatizovane zgrade bez prozora itd. Oblici zgrada i prostorija u njima su jako važni. Treba izbegavati oštre ivice i polusferične oblike a protežirati pravilne (krug, kvadrat, pravougaonik).

Apstraktni štetni talasi za razliku od do sada nabrojanih obuhvataju uglavnom pokretne predmete kao što su: nameštaj – posebno metalni, bez oštrih uglova i ne postavljati ih u uglove sobe već duž zidova, nakit, antikne predmete, statue, slike, umetnički predmeti, grafike, afričke maske, sintetički odevni predmeti, muzički instrumenti, talismani, zaštitne grivne. Svaki pokretni predmet koji se poklanja,kupuje, prodaje, trampi, prenosi itd. može biti neutralan ili aktivan u pozitivnom ili negativnom smislu. U apstraktne štetne talase svrstavaju se i razne okultne bolesti kao što su bacanje čini, prokletstva i uklete kuće.

Potrebno je napomenuti da često postoji mogućnost mešanja više gore navedenih štetnih zračenja ili kombinacija štetnih i blagotvornih talasa.

Patogeni uticaji štetnih talasa i njihove posledice na život zavise od sledećeg:

 • telesna građa i sklonost prema bolesti (genetska-nasledna)

 • trajanje izlaganja štetnim talasima
 • posebni spoljni uslovi (rane, tuga, premor ,brige, trudnoća, bioritam…)
 • princip ishrane
 • opšta higijena
 • porodična i bračna okolina
 • aktivni duhovni život ili odsustvo unutrašnjeg života
 • nošenje autentičnog-efikasnog talismana
 • upražnjavanje psihosomatske, mentalne, duhovne joge
 • poznavanje i korišćenje različitih tehnika blagotvornih talasa
 • zaštitni omotač (prirodni ili veštački, stvoren efikasnim vežbama)
 • karma ili sudbina kao najvažniji činilac

Prvi znaci koji bi trebalo da vas upozore na loše uticaje su ako se ujutro budite umorniji nego što ste legli, preduzmite nešto na vreme! Patološke posledice bi se mogle svesti na:

 1. različiti simptomi, jednostavni funkcionalni poremećaji, oslabljeno zdravlje, minimalna patologija ( uznemirenje, trzaji, zanošenje, grčevi, lupanje srca, hladnoća, hladna stopala, košmarni snovi, škripanje zubima, prerano buđenje, tromost, napadi kašlja itd.)
 2. složeni funkcionalni poremećaji ( uporna nesanica, astma, angiozno stanje, preterano znojenje, bolovi u području leđa i bubrega, jutarnja astenija, jaka nervna i moralna depresija, lumbago, ukočenost vrata, glavobolje, neuralgije, reumatizam, artroza..)
 3. teška oboljenja ( skleroza, sve kardio-vaskularne bolesti i kanzer u svim oblicima )

http://img442.imageshack.us/img442/9412/tgbvcvghj.jpg

Detekcija i zaštita od štetnih zračenja

Otkrivanje štetnih talasa može se izvršiti na dva načina. Prvi je stari – empirijski metod koji se sastoji od: posmatranja ponašanja životinja gde pas i miševi napuštaju štetna mesta, rode i lastavice naseljavaju blagotvorna a mačke i mravi nastanjuju mesta sa štetnim talasima. Posmatranje ponašanja biljaka odslikava nepravilnosti-anomalije na cveću, drveću, živicama itd. Korišćenje fotografskih ploča, visak, rašlje, ruka. Savremeni postupci su: rad sa viskom na planu pomoću mentalne radiestezije, Gajgerov brojač, Elektrokardiogram, proučavanje otpora kože i mnoštvo novih savremenih uređaja sa očitavanjem na mernom displeju. Nažalost jedan univerzalni detektor za razotkrivanje različitih vrsta zračenja još uvek nije pronađen i komercijalizovan što bi umnogome pomoglo širokom krugu čovečanstva.

Suzbijanje, uklanjanje i neutralizacija štetnih talasa u principu zavisi od ličnosti kojoj je namenjena. Tako je neko više ili manje osetljiv na štetne uticaje pa će tako na svakoga uticati zaštita različito. Najdelotvornija je promena prebivališta ali to nije uvek neophodno jer se mogu obaviti razne zaštite. One se mogu obaviti drevnim postupcima: tečna sredstva absorbcije kao mineralno i jestivo ulje, metal kao zaklon gde postoje metalne šipke, zaštitni krug od bakarne žice, oscilirajuće kolo od izolovane žice, uzemljenje žičanog jezgra dušeka, daska sa šiljcima, olovna ploča. Solenoidi su namotaji bakarne žice koji se pravilno raspoređuju, odvodnici, hromatska sredstva, derivatori, ogledalo itd. Popularni postupci su: uzemljenje, posvećene medalje i osveštenje kao i trensferi. Okultni postupci se odnose na škodljivi nakit, predmete sa punjenjem, egzorcizam, petokraci i talismani, crteži sa daljinskim uticajem, Pa-Kua, šema radionike, neutralizacija pomoću cifara, uništavanje. Postupci sa aparatima se svode na zaštitu uređajima starije i novije generacije a to su razni neutralizatori-kompenzatori-reekvilibratori. Postoji veliki broj raznoraznih uređaja uz napomenu da nijedan nije univerzalan i postoje različiti uticaji u različitim sredinama. Odnose se samo na konkretne štetne talase.

Kao zaključak treba navesti da su istraživanja u oblasti štetnih i blagotvornih talasa u Nemačkoj i Švajcarskoj najdalje odmakla. Tako su nastale i naučne oblasti koje proučavaju konkretne talase – Geobiologija i nauka koja proučava zračenje oblika - Formologija. Radiestezija kao takva oslanja se uglavnom na drevna iskustva u postupcima ispitivanja, pronalaženja i saniranja staništa pogodnih za život ljudi a cilj je poboljšanje uslova življenja u cilju sprečavanja oboljevanja tj. zdravog života. Postoje još neke uzgredne mogućnosti kao dijagnosticiranje obolelih organa, razna merenja vitalnosti, bioenergije itd. pronalaženje nestalih lica i predmeta.

Pribor koji se najčešće koristi su razne vrste viskova, rašlje, biotenzor, iscrtani dinamički krugovi itd. Treba znati da većina ljudi ima radiestezijski potencijal i mogućnost da se bavi istim. Potrebno je malo vežbe i znanja ali svakako za ozbiljnije analize treba se obratiti stručnjacima na ovom polju. Naravno treba obratiti pažnju na lažne eksperte kojih uvek ima na pretek.

Preporuka je da treba izbegavati veštačke materijale posebno prilikom gradnje, zatim armirani beton, metalne krovne konstrukcije i prozore. Najbolji su prirodni materijali trska, drvo, cigla, kamen, pamuk itd. Najopasnija su ukrštanja Hartmanovih linija sa podzemnim tokovima kao i sa Kerijevim čvorovima. To su geopatogene tačke koje posle izvesnog vremena ako je ležaj na njoj izazivaju teška oboljenja.

Mudrac zna šta treba uraditi, pametan zna kako to treba uraditi, a vredan čovek to jednostavno uradi! - Dakle, krenite sa upoznavanjem i učenjem i stići ćete do cilja.

Радиостезијата во современиот свет

Сето она што во науката останало недообјаснето, недокажано и од кое таа со години се дистанцира, може да го вброиме во парапсихологија како:

- биоенергијата
- исцелителната способност
- психокинеза или телекинеза
- телепатија
- акупунктура
- акупресура
- хипноза
- сугестија
- астрологија
- сомнабулизам, ноктамбулизам
- радоманија
- видовитост
- хиромантија
- телерадиостезија
- рабдомантија – почетен назив за радиостезија

Развојот на градешништвото,техниката итн, нејзиното присуство во нашите домови, канцеларии постојано не изложува на негативни зрачења.

Честопати, негативниот набој во одредена просторија се рефлектира, пренесува на нас и доведува до промена во расположението. Со секојдневно изложување на овие негативни зрачења во подолг временски период, доаѓа и до разни заболувања во нашиот организам.

Во последно време се повеќе се обрнува внимание на заштита од овие штетни зрачења.Со тоа Радиостезијата како дел од парапсихологијата се повеќе се разгледува и проучува.

Како најблиску и најверодостојно е дефинирана радиостезијата? Што е всушност радиостезија?

Тоде Мурговски во својата книга „Радиостезија – откривање и заштита од штетни зрачења“ вели:

„Прецизна, сеопфатна дефиниција нема. Но сепак може да се каже дека тоа е особина на човечкиот организам за прием доволно неразјаснети импулси, штетни по него и сиот свет, кои ги испуштаат и зрачат материите и предметите околу него.“

Пишани траги за радиостезијата се јавуваат од пред дваесети шест века п.н.е. во Кина. Во тие цивилизации постоела пракса, терените за градба на живеалиштата претходно да бидат испитани, за да не се гради на места што носат болести и несреќи.

http://img444.imageshack.us/img444/2801/radiostezija1.jpg

Слики (цртежи) на кои се прикажани слични облици на денешниот радиостезиски прибор се пронајдени и во гробниците на египетските фараони.

Римските легии големо внимание посветувале на тоа каде ќе ги лоцираат своите логори,па затоа со себе секогаш носеле рашлари / рашла – чатал/.

Римјаните чаталите ги нарекувале Virga equascopia seu metalla seu auriferd ( вода, метало или златогледо стапче), а и Virga merqularis по златното стапче на богот Меркур, симболот на парите и богатството.

Во 1929 год, усвоен е терминот – поим радиостезија која ги опфаќа сите дејствија што се изведуваат со помош на рашла (чатал) и висок.

Со првиот Конгрес на истражувачите одржан во Хановер, Германија 1991 год, започнува здружување на рашлари и останати кои се занимавале со парапсихолошки феномени, во национални и меѓународни здруженија.

Во секојдневниот живот, помеѓу луѓето се јавува нејасност односно поистоветување на радиостезијата со биоенергијата. Тоа се всушност две различни појави, феномени. Радиостезијата детектира, открива зрачења, негативна енергија, додека пак биоенергијата е способност да се пренесе сопствената енергија на друго лице.

Во повеќето литератури кои се однесуваат на пристапот и односот кон радиостезијата, среќаваме табела на која е прикажано времето кое е потребно за една болест да кулминира како последица од негативното зрачење од подземните води:

- Слепо црево .....................4,5 год.
- Црн дроб ...........................5,2 год.
- Неплодност ......................6,3 год.
- Главоболки .......................6,7 год.
- Органи за варење .............7,2 год.
- Хронична кивавица .........7,4 год.
- Пореметување на видот...7,5 год.
- Пореметување на сонот ...7,9 год.
- Невролошки оболувања ...8,0 год.
- Органи за дишење .............8,3 год.
- Хронична ангина ...............8,7 год.
- Женски полови органи ......8,8 год.
- Органи за мокрење ............9,0 год.
- Жолчна кеса .......................9,0 год.
- Бубрези ...............................9,8 год.
- Оболување на нозете .......10,0 год.
- Реума .................................10,5 год.
- Проширени вени ..............10,7 год.
- Анемија .............................11,0 год.
- Оболување на срцето .......10,6 год.
- Тумори ...............................20,6 год.

Доколку организмот е изложен на зрачењето во критичен период од 6 до 7 години, со поместување од местото на спиење на кое постои негативно зрачење, постои надеж за опоравување т.е. обновување на организмот.

Карактеристични податоците кои се среќаваат во одредена литература, секако вредни за внимание се и оние кои се однесуваат на зрачењето од подземјето, геозрачење, на одредени делови на сообраќајни патишта, кои се наведуваат како главна причина за одредени сообраќајни незгоди. Голем дел од возачите кои преживеале, изјавиле дека во моментот почувствувале ненадејна слабост, се појавило затемнување пред очите или едноставно ја изгубиле свеста. Во овој случај воланот се однесувал како чатал во рацете на радиостезист и при премин преку подземен водотек или друго зрачење ги вкрстува рацете, што е причина за заземање на несакан правец на движењето на возилото. Најчесто во овие случаи, во извештаите се наведува како „необјаснета причина“. Ваквите несакани последици се случуваат најчесто на оние возачи кои всушност незнаат но поседуваат енергија за откривање на зрачење.

Кога сме веќе кај сообраќајот, друг момент на кои треба да се обрне внимание е секако и комбинацијата на материјалот на седиштето, подметнувачите запоудобно седење и облеката на возачот која честопати знае да биде негативна.

Во контекст на сето ова ќе посочам, барем за мене еден корисен линк, за чии производи има позитивни мислења и резултати во поглед на заштитата од штетните зрачења околу нас ( биопирамидата и заштитниот био чип за компјутер и мобилен телефон).

http://www.pxds.com/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=1

Сепак секој од нас има свое сопствено видување на работите и самиот донесува одлуки за своето однесување во поглед на овие појави (феномени). На некои луѓе полесно им е да посегнат по таблети против главоболка, отколку да ја пронајдат и санираат причината која доведува до тоа.

Современиот начин на живеење, потребите кои се налагаат од истиот, финансиите, веќе постоечките објекти и ред други работи, можеби во целост не ни дозволуваат да изведеме комплетни промени. Но со примена на некои практични совети кои Мурговски ги изнесува во својата книга, можеме да ги ублажиме штетните влијанија, одредени неправилности а со тоа да ги намалиме и последиците кои истите ги носат со себе.

Мурговски го наведува маслото за јадење, како извонредно средство за заштита од подземните штетни зрачења. Маслото се поставува на водотек ( на пример под креветот). Потребно е да се врши негова замена на 2-3 месеца, бидејќи по тој период маслото „се преполнува“ со впиените зраци. Секако потребна е консултација со стручно лице за количината која е потребна за неутрализација, како и местото на поставување.

Млеко, јогурт, масло во чаша ( поставени во средината над ТВ апаратот) исто така се големи абсорбирачи на негативното зрачење.

На конгресот за градежна медицина, одржан во Баден – Баден 1973 година, констатирано е дека луѓето кои постојано престојуваат во високи стамбени објекти, постојано чувствуваат неповолен психосоматски ефект, постојано се наоѓаат во одредена депресивна состојба, а сето тоа како последица на струењата на штетните зрачења. Од Фарадеевиот кафез ( станот) луѓето едноставно бегаат, несвесно трагаат кон биолошка регенерација.

Во корисните совети на Мурговски се вели дека доколку се чувствувате напнати, нервозни ослободете се од накитот (посебно накит од материјал кој во себе содржи оксиди), накратко, а преку ноќ задолжително.

Ослободете се и од часовникот,особено ако е на батериски погон.

Со држење на славината од чешмата низ која тече вода, обидете се да го отстраните вишокот енергија.

Секогаш бидете што подалеку од екранот на ТВ апаратот и по можност во ноќните часови да го исклучувате од струјното коло.

Доколку користите микробранова печка, за која постојат претпоставки за опасни зрачења, никогаш не стојте пред неа кога е вклучена и во ноќните часови исклучете ја од струјното коло.

Дигитален сметач, предмети од синтетички материјали (пластични обвивки, пенкала и др.) непожелно е да се држат од левата страна на градите.

Во ноќните часови не е пожелно употреба на флуоросцентно или живино светло, електричен часовник будилник, мобилен телефон непосредно до главата.

Доколку паркетот е лакиран, не е пожелно спиење на кревет со метална конструкција, како и да не се чуваат метални предмети под креветот.

Времето на користење на радио-слушалките, вокмен, скратете го на минимум.

Под просториите за спиење, не епожелно да биде сместена гаража или просторија во која има метални предмети, пластични гајби со шишиња во поголема количина.

Доколку наутро станувате со главоболка, променете го леглото по можност главата на север, нозете на југ.

„Ако човештвото сака да живее, неопходен е нов начин на мислење. Отстранувањето на таа опасност е најбитен проблем на денешницата“ – Алберт Ајнштајн

Користена литература „Радиостезија – откривање и заштита од штетни зрачења“- Тоде Мурговски

niko650

Moderator

Drago Risto

Molam za radiesteziska analiza na prilozeniot tlocrt. Stanot e graden 1984 godina, a semejstvoto e vsleno vo nego vo mesec noemvri 1992 godina.

Vkupnata povrsina e 60 m2, i se naoga na tretiot sprat od vkupno 5 sprata.

Blagodaram!

http://img822.imageshack.us/img822/9725/tlocrt0001.jpg

Geopatogeno zračenje - može li neko da odgovori?

Ana52
Može li neko da odgovori?

Merenjem geopatogenog zračenja utvrđeno da imam u spavaćoj sobi u delu gde je krevet
tj kod nogu. Da li ta tačka deluje na kompasne direkcije?

Meni kompas pokazuje prave direkcije, pa se pitam ima li uopšte tog zračenja.
Pozdrav

Tlocrt stana

majra 

Site Admin

   Ana52 poštovanje Kapo13

videla sam na tlocrtu gepatogena zračenja
postoji li išta čime bi se zaštitila.
Zahvaljujem se na pomoći.
pozdrav Ana52

31.03.2012 00:08

Radiestezijska analiza za Drago Risto

Drago Risto

Molam za radiesteziska analiza na prilozeniot tlocrt. Stanot e graden 1984 godina, a semejstvoto e vsleno vo nego vo mesec noemvri 1992 godina.

Vkupnata povrsina e 60 m2, i se naoga na tretiot sprat od vkupno 5 sprata.

Blagodaram

Radiestezijska analiza

Na osnovu analize prilozenog tlocrta pronadjena su dva vodena podzemna toka (obelezeni plavom bojom) koji se ukrstaju u kupatilu tako da ne cine vece probleme obzirom na lokaciju. Najstetnije je zracenje u ostavi gde se spajaju podzemni vodeni tok i Kerijev cvor (obelezen crvenom zvezdicom).

U stanu je prisutno pojacano tehnicko zracenje koje predpostavljam da dolazi iz spoljneg okruzenja (visoki napon, antena mobilne mreze itd.). Po opstoj proceni stan nije u kriticnoj situaciji sa stetnim zracenjima jer ono sto je najvaznije spavaca soba (krevet) i garnitura za sedenje u dnevnom boravku su na dobrim pozicijama. U principu treba izbegavati zadrzavanje na obelezenim mestim i po mogucstvu pomeriti malo trpezarijski sto sa vodenog toka. Nadam se da je skica vidljiva.

http://img17.imageshack.us/img17/5074/dragoristoradiestezija.jpg

Radiestezijska analiza za Anu52

Ako sam dobro razumeo stan ima prizemlje i potkrovlje. U prizemlju se ukrstaju tri podzemna vodena toka od kojih je najstetnije u spavacoj sobi za koju ne bih preporucio da se koristi jer postoji samo jedna povoljna pozicija do prozora gde nisam siguran da moze da stane krevet.

Mnogo je bolje koristiti gostinsku sobu gde sam ucrtao moguce pozicije kreveta za spavanje. U trpezariji takodje treba izbegavati ugao gde protice vodeni tok. Plavim linijama su obelezeni podzemni vodeni tokovi a crvenim zvezdicama Kerijevi cvorovi koji ovde nemaju bitnije uticaje osim u spavacoj sobi.

Na gornjrm nivou u potkrovlju se seku dva vodena toka i treba izbegavati zadrzavanje u tim delovima dnrvnog boravka dok je spavaca soba potpuno cista i to je odlicna prostorija za spavanje. U sustini stan je najproblematicniji u spavacoj sobi u prizemlju.

http://img41.imageshack.us/img41/6085/scannen0050.jpg

http://img191.imageshack.us/img191/9857/scannen0051h.jpg