Lucidni snovi Sanovnik forum

ŠTO JE LUCIDNO SANJANJE?

Što je lucidno sanjanje? Lucidno sanjanje je sanjanje sa spoznajom da sanjate. Obično ono se događa kada tokom sna, možda zato što se nešto čudno događa u sadržaju sna, shvatite da sanjate. Većina ljudi koji pamte svoje snove ponekad su to doživeli, obično odmah se probudivši nakon te spoznaje. Međutim, moguće je ostati duže vremena u snu i da ste potpuno svesni da sanjate.

Mogu li se snovi kontrolisati?

Obično uz lucidnost ide i određeni stupanj kontrole nad tokom sna. Koliko je kontrole moguće razlikuje se od sna do sna i od sanjača do sanjača. Vežba pridonosi ispoljavanju kontrole nad zbivanjima u snu. U najmanju ruku, lucidni sanjači mogu birati kako žele reagovati na događanja sna. Na primjer, umesto da pokušate izbeći neku opasnost kao što prirodno radite kada ne znate da sanjate, možete odlučiti da se suočite licem u lice sa zastrašujućim likom iz sna, znajući da vam to ne može štetiti.

Čak i toliki stepen kontrole može preobraziti san iz često zastrašujućeg, frustrirajućeg ili izluđujućeg iskustva u kojem ste bespomoćna žrtva, u iskustvo u kojem privremeno možete odbaciti brige i oprez budnog života i uživati jedinstveno zadovoljstvo potpune slobode. S druge strane, neki ljudi uspevaju u lucidnom sanjanju postići takav stepen majstorstva da mogu stvoriti bilo kakav svet, proživeti bilo koju fantaziju i iskusiti sve što zamisle!

Da li svako sanja?

Svako sanja. Svi ljudi (zapravo, svi sisavci) imaju REM spavanje. Većina snova dešava se tokom REM spavanja.To se pokazalo kada su budili ljude u različitim stepenima spavanja i pitali ih jesu li sanjali. U 85% buđenja iz REM spavanja ljudi su izveštavali da su sanjali. Nakon buđenja iz drugih faza spavanja (ukupno zvanih ne-REM spavanje) retko ima izjava o sanjanju. REM spavanje se tokom noći izmenjuje s ne-REM spavanjem u ciklusima koji traju oko 90 minuta.

U tipičnom 8-satnom spavanju provesćete oko sat i po u REM spavanju razdeljenom u četiri ili pet "REM perioda", u trajanju od 5 do 45 minuta. Većinu snova zaboravljamo. Neki ljudi nikada se ne sećaju snova dok drugi svake noći pamte pet ili više. Pamćenje snova može se razviti odnosno poboljšati i to je neophodno za učenje lucidnog sanjanja.

Da li lucidno sanjanje ometa funkciju normalnog sanjanja?

Lucidno sanjanje je normalno sanjanje. Tokom lucidnog sanjanja mozak i telo su u istom fiziološkom stanju kao i u najobičnijem ne-lucidnom sanjanju, to jest, u REM-spavanju. Sanjanje je rezultat aktivnosti mozga dok su cula isključena za spoljni svijet. U takvom stanju, i tipično tokom REM spavanja, um stvara iskustva iz trenutno aktivnih misli, briga, sećanja i fantazija.

Snovi nisu unapred stvorene priče već se kreiraju dok se krećete kroz njih. Saznanje da sanjate jednostavno vam dozvoljava da usmerite san u konstruktivnom i pozitivnom smjeru, kao što usmjeravate misli dok ste budni. Dalje, lucidni vam snovi mogu dati čak više informacija o vama samima nego ne-lucidni snovi, jer možete posmatrati razvoj sna iz svojih osjećanja i sklonosti, dok ste svesni da sanjate i da se san rađa u vama. Pogrešno je stajalište da su snovi nesvesni procesi koji trebaju takvi i ostati.

Vaša budna svesnost je uvijek prisutna u vašim snovima. Da nije, ne biste mogli upamtiti snove, jer možete upamtiti samo događaj koji ste svjesno iskusili. Dodatna "svesnost" lucidnog sanjanja nije ništa drugo nego svesnost da sanjamo.

Zašto imati lucidne snove?

Kako bi vam se svidelo da možete bez ikakva rizika isprobati apsolutno bilo što?

Zakoni fizike i društva u snu ne deluju. Jedina ograničenja su okviri vaše imaginacije. Veliki deo mogućnosti sna izgubljen je jer ljudi ne prepoznaju da sanjaju. Kada u snu nismo lucidni, mislimo i ponašamo se kao da smo u budnoj stvarnosti. To može voditi u bezrazložne frustracije, konfuzije i rasipanje snaga, i u najgorem slučaju, u zastrašujuće more.

Naši krivo usmereni napori da obavimo zadatke budnoga života u snovima, imaju za posledicu teskobne snove u kojima aparati ne rade kako treba, kasnimo na sastanke, zaboravljamo na važne ispite, ne možemo naći pravi put i tako dalje. Teskobni snovi i noćne more mogu se prevladati lucidnim sanjanjem jer ako znate da sanjate nemate se čega plašiti. Zbivanja u snu vam ne mogu nauditi. Lucidni snovi, osim što vam pomažu da vodite snove u zadovoljavajućem smjeru, uživate fantastične pustolovine i prevladate noćne more, mogu biti i dragocjena oruđa za uspeh u vašemu budnom životu.

Lucidni sanjači mogu promišljeno pokretati prirodni kreativni potencijal snova za rješavanje problema i umjetničko nadahnuće. Sportisti, javni izvođači, i slično, mogu se pripremati, vežbati i dotjerivati svoje izvođenje dok spavaju. To je samo blagi ukus različitih načina na koji ljudi koriste lucidno sanjanje da bi proširili svoj život. Svi mi provodimo trećinu svojega života spavajući, zašto iz tog vremena ne izvući maksimum?

Kako se može naučiti lucidno sanjati?

Lucidno sanjanje (drugi deo)

Negdje oko treæinu života provodimo spavajuæi i svi sanjamo svake noæi. Tijelo se odmara a um osloboðen od fizièkih smetnji, kreæe na putovanje svijetom snova. Svake noæi, ulazimo u bezgranièno podruèje vlastitog uma koje je ispunjeno svim moguænostima. Nesreæa je u tome, što se velika veæina ljudi uopæe ne sjeæa tih iskustava a samo je nekolicina njih sposobna biti svjesna èinjenice da sanja dok sanja. Mi spavamo potpuno nesvjesni, gubeæi pritom mnogo prilika da budemo svjesni.

Tako ne samo da gubimo dobar dio vremena svog života, nego gubimo i priliku da steknemo iskustva koja mogu obogatiti cijeli naš život. Ovo prilièno rijetko stanje, kada je osoba svjesna da sanja te kada zna da je svijet oko nje samo kreacija njenog uma i da je ona odvojena od toga - naziva se lucidnim sanjanjem. Lucidno sanjanje je moæno sredstvo za istraživanje prostora našeg uma, rješavanje problema, strahova, ispunjavanje želja ali i put ka konaènom cilju života, kojem teže sve duhovne prakse, a to je totalno probuðenje tj. prosvjetljenje.

Lucidno sanjanje u duhovnim praksama

Snovi su skladište znanja i iskustava" - piše Tarthang Tulku, tibetanski budista, "ipak, oni su èesto zapostavljani kao naèin za istraživanje realnosti. Dok sanjamo, naše tijelo se odmara, ipak mi vidimo, èujemo, kreæemo se i èak smo sposobni uèiti. Ako dobro iskoristimo snove, naš život se udvostruèuje: umjesto sto godina, živimo dvjesto." Tisuæama godina, tibetanski budisti a i sufiji, koristili su lucidno sanjanje (pored ostalih duhovnih praksi), kao sredstvo za postizanje prosvjetljenja. "Sa kontinuiranim radom na snovima", nastavlja Tulku, "mi vidimo sve manje i manje razlike izmeðu budnog stanja i stanja sanjanja. Naše iskustvo u budnom životu postaje živopisnije, kao rezultat rafiniranije svjesnosti…

Ovakva vrsta svjesnosti, temeljena na radu na snovima, može pomoæi uspostaviti unutarnju ravnotežu. Napredni Yogiji, koji su izvježbani u Yogi Sanjanja, sposobni su kroz svoje snove uèiniti bilo što i ispuniti bilo koju želju. Ipak, oni nadilaze takva trivijalna zadovoljstva, te lucidno sanjanje koriste iskljuèivo kao sredstvo za istraživanje realnosti, odnosno sredstvo za totalno probuðenje, kao krajnjeg cilja života. Iskustvo – SVE JE SAN, odnosno da ništa u okviru ovog fizièkog svijeta nije ništa stvarnije od sna je iskustvo koje vodi ka slobodi od okova iluzorne prirode ovog svijeta."

Zašto lucidno sanjati?

Lucidno sanjanje je prisutno kroz cijelu našu povijest, ali tek od nedavno ono je privuklo i pažnju znanstvenih istraživanja. Mnogi æe se upitati u èemu je tolika važnost biti svjestan u snovima? Onaj tko je imao iskustvo lucidnog sna, zna koliko je to iskustvo ispunjavajuæe i kolika je njegova moæ. Oni koji nisu imali takvo iskustvo, trebaju ga iskusiti za sebe. Sva sredstva potrebna za to su nadohvat ruke svakom od nas u ovom trenutku. Sve što je potrebno je želja da se koriste. Ako ste potpuno lucidni u snu, možete doæi do shvaæanja da je cijeli svijet snova vaša vlastita kreacija, kreacija vašeg uma, a ta
spoznaja izaziva neopisiv osjeæaj slobode. Ništa izvanjsko, nikakvi društveni ili fizièki zakoni, ne mogu ogranièiti vaše iskustvo; možete uèiniti sve što možete zamisliti. Ogranièeni ste jedino virtualnim granicama vašeg vlastitog uma. Njegovanjem svjesnosti u snovima i uèenjem kako to znanje praktièno primijeniti, moguæe je dodati više života u naše živote.

Kako imati lucidan san?

Svoje prve lucidne snove, možete iskusiti vrlo brzo od poèetka vježbanja tehnika, veæ unutar par dana. Èak i samo èitanje tekstova o toj temi (kao što je ovaj), može dovesti do lucidnog sna. To se zove poèetnièka sreæa, koja ne traje dugo, ali bar daje okus onoga što se želi postiæi vježbom. Da bi se postigla sposobnost da se ima lucidan san po volji, potrebno je, za prosjeènog èovjeka, više godina istrajnog rada. Postoje mnoge tehnike za razvoj vještina lucidnog sanjanja, koje je nemoguæe èak i spomenuti u ovom èlanku.

Možemo samo navesti koje su osnove takvog rada. Kao prvo, potrebno je imati ispravan mentalni stav i preispitati svoj sustav vjerovanja. Ispravan stav predstavlja dobar dio uspjeha u lucidnom sanjanju, jer je san mentalna tvorevina, odnosno proizvod našeg uma. Isto tako, mora postojati jaka želja i motivacija da se postane svjestan u snu te spremnost da se odvoji jedan dio vremena i koncentracije u svrhu postizanja tog cilja. Dalje,vrlo je važno imati dobro sjeæanje na snove i voditi dnevnik snova. Ako osoba nema sjeæanje na san, ona možda i ima lucidne snove, ali joj to ništa ne vrijedi kad se ne sjeæa tih iskustava. Voðenje dnevnika snova nije lako, ali je nažalost apsolutno nužno ako se želi napraviti bilo što znaèajnije na polju lucidnog sanjanja.

Svjesnost kao kljuè lucidnog sanjanja

Kako je cilj postati svjestan/budan u snu, razvijanje svjesnosti u budnom životu je kljuè za razvoj sposobnosti buðenja u snu. Ovo je metoda koja je inaèe djelotvorna sama za sebe, ali u kombinaciji sa ostalim tehnikama, daje optimalan naèin za treniranje lucidnog sanjanja. Osnovna ideja je poveæati svjesnost tokom dana u svrhu da se ta svjesnost proširi i na snove. Ako je osoba svjesnija tokom dana, bit æe svjesnija i tokom sanjanja. Mnogi ljudi misle da su oni veæ dovoljno svjesni i da je nemoguæe da postanu još svjesniji. Oni èak ne znaju da osim što mogu biti budni i u stanju sanjanja, da mogu biti svjesni, polusvjesni i nesvjesni u snu, te isto tako i u budnom životu. Veæina ljudi je nesvjesna i u snu i u tzv. "budnom životu". Da li ste slušali radio, a da uopæe ne znate na nekoliko minuta ili duže vrijeme, što ste slušali? Zametnuli ste kljuèeve, ali se ne možete sjetiti kako i gdje. To su trenuci kada je vaša svjesnost odlutala negdje drugdje, a da i niste bili toga svjesni. Cilj ovoga nije da se postane opsjednut svojom okolinom, veæ da se bude svjestan od jednog trenutka do iduæeg, bilo èega da je osoba svjesna u tom trenutku. Npr. ako jedete onda budite toga svjesni. Ako vam se pojave misli koje vašu
svijest skreæu sa procesa jedenja, postanite svjesni tog prijelaza u toku svojih misli. Budite svjesni svoje svjesnosti poput neutralnog promatraèa. Inaèe, praksa meditacije je izvrsna za vježbanje svjesnosti. Povišenje nivoa svjesnosti, znaèi i razvoj sposobnosti lucidnog sanjanja.
Ono što nam sva tradicionalna mistièna uèenja pokušavaju reæi je da se veæina èovjeèanstva nalazi u dubokom snu, i da živi potpuno nesvjesno. Kada su istaknutog Sufi uèitelja, Idries Shah-a upitali koja je èovjekova osnovna pogreška, on je odgovorio: "Èovjek je uvjeren da je potpuno budan, a u stvari je duboko zaspao u èekaonici života". Lucidno sanjanje može nam pomoæi da razumijemo ove rijeèi. Jednom kad iskusite osjeæaj buðenja unutar sna, i shvatite da su vaše moguænosti daleko veæe nego što ste ikada mislili da jesu, možda možete pokušati zamisliti kako bi to tek bilo kada bi se probudili i u svakodnevnom tzv. "budnom" životu.

Tehnika indukcije lucidnog sna

Za one koji su nestrpljivi da što prije imaju iskustvo lucidnih stanja u snovima, nudimo jednu efikasnu tehniku za "instant" indukciju lucidnog sna. Ova tehnika nije zamjena za rad na snovima ali može dati odreðen okus lucidnosti. Oni koji žele postiæi da po volji i neogranièeno budu svjesni u snovima, trebaju sustavno i od temelja raditi na svim elementima Yoge budnog sanjanja. Instrukcije za ovu "brzinsku" tehniku indukcije (bez ulaženja u objašnjenje zašto se treba raditi upravo na takav naèin) su sljedeæe:

1. Poðite na spavanje izmeðu 22 i 01 sat, te planirajte buðenje nakon oko 6 sati spavanja. Prije spavanja, ležeæi na leðima, zatvorite oèi, i radite koncentraciju na prostor izmeðu obrva, odnosno usmjerite oèi na podruèje treæeg oka (kroz zatvorene kapke). Za to vrijeme mentalno i sa osjeæajem, ponavljajte autosugestiju poput: "Noæas æu postati svjestan/svjesna da sanjam". Ako um poène lutati, ponovo usmjerite pažnju na treæe oko i nastavite sa autosugestijom sve dok ne utonete u san.

2. Nakon oko 6 sati spavanja, ustanite iz kreveta i budite budni 1 - 1.5 sat (po moguænosti èitajte ili razmišljajte o lucidnom sanjanju). Važno je potpuno se razbuditi za to vrijeme.

3. Vratite se u krevet i ponovo radite tehniku koncentracije na treæe oko uz autosugestiju. Moguæe je da æete imati problema da ponovno zaspite, što može potrajati i do 1 h, ali nakon što konaèno zaspite, poèinje zabava. Da ne bi bili iznenaðeni rezultatima ove tehnike, ovako je moguæe pored lucidnog sna, izazvati i svjesno iskustvo astralne projekcije kao i iskustvo tzv. "lažnog buðenja", kada je osoba uvjerena da je budna i poèinje obavljati svoju svakodnevnu jutarnju rutinu a da u stvari još uvijek sanja. U svakom sluèaju, možete imati zanimljivo iskustvo.

neobičan lucidni san

Imala sam već tri lucidna sna kojih se seća, ovaj je četvrti i najneobičniji. Mnogo me je zbunio, pa zato mi treba pomoć oko tumačenja, izvinjavam se unapred zbog dužine opisa i nesređenih misli.
Ja živim u studentskom domu i počelo je kao da sam krenula u jedan od blokova da potražim nekog. Trebalo je nešto da odlučim, ne mogu da se setim šta al čini mi se ništa ozbiljno. pojavile su mi se Biblija na jednom ramenu, a na drugom neka druga sveta knjiga, možda stari zavet. počele su da me vuku, jedna na jednu, druga na drugu stranu, i bilo mi je teško da se borim s njima. Vikala sam kako se treba izboriti protiv jedne(ne mogu da se setim koje) da je ona lažna, i ušla u prostoriju koja je cela samo bazen, i upala u vodu, jedna me je vukla na dno, jedna gore, i nekako sam isplivala, i izašla iz sobe i uspela da ih stresem sa sebe i pobegnem. Onda sam ušla u taj blok koji sam tražila, ali to je sve bila jedna ogromna bolnička prostorija, u kojoj su bili sve matori, mlitavi, bolesni debeli goli ljudi, svi su me gledali, uglavnom ih je bilo više, dvoje u krevetu. Piškili su i povraćali jedni preko drugih, vukli se, a nije bilo puta između kreveta, pa sam zgađena prizorom, krenula da se penjem preko njih i da ih preskačem, oni su me dodirivali i vukli, mumlali, kreveti su bili visoki. Kad sam prešla preko svih, izlazim na neki hodnik u kom su medicinske sestre, ja pitam kako da izađem, one viču na mene da nema izlaza, viču na mene da idem. Vraćam se u prostoriju sa bolesnicima, ili je ta soba možda gde god uđem, i opet se deru da idem i govore da nemam kuda. Ja u ovom periodu sna polako počinjem da shvatam da sanjam, ali odlučujem da nastavim. Osećam se kao da moram da nađem put. Prolazim kroz sledeća vrata, tu je veliko stepenište koje se spušta u krug, ima veliku rupu između, prvo prema meni u susret idu doktori, pa sestre, pa veliki broj kaluđerica, slične onim katoličkim sa velikim kapama/šeširima, ali umesto lica imaju belo platno. Ja počinjem da vičem - Šta je sledeće? Sveštenici? Jedna kaluđerica mi trči u susret, i ja skačem na njena ramena i slećemo u rupu između stepeništa, Osećam kako mi se haljina širi, i shvatim kako sam kao Alisa u zemlji čuda, i počinjem naglas da se smejem, nadmeno, nadmoćno, nekako mi to zanimljivo sve. Dugo sam padala kroz rupu, osećala sam onaj slobodni pad koji obično čoveka probudi posle par sekundi, ali mene nije, kontrolisala sam to. Onda mi je u stvarnosti stigla poruka na telefon koju sam čula u snu, i mislim da je bio neko iz doma i da sam na kraju uspela da nađem blok koji sam tražila, ali ne sećam se kraja u potpunosti.
Hvala unapred za odgovor, znam da je jako komplikovano.. :)

Jao što volim ovakve snove da tumačim :) Mnogo su zanimljivi :) Pa da krenem redom:

Iako živiš u studentskom domu, on u snu simboliše mesto gde trenutno boraviš radi škole...znači u procesu si učenja na životnom i duhovnom planu. Dve knjige koje te vuku jedna na jednu,a druga na drugu, ukazuju na rastrzanost koju imaš u odlučivanju kojim duhovnim putem da kreneš. Šta je istina,šta je laž, šta te koči, šta te gura napred.

Bazen i voda su emocija,ali ovde simbolizuju i pročišćenje, tako da iako je tvoja nedoumica dosta uticala na tvoje emotivno stanje, ipak uspevaš da otreseš te ideje (možda si odlučila da sve staviš po strani,ili ćeš to odlučiti) i da rešiš neke delove sebe koji nisu izlečeni, treba im pažnja. To je simbolično predstavljeno kroz bolnicu i ljude, ti ljudi predstavljaju tvoje delove koje treba da rešiš.

Ali ovo je dugotrajan proces, možda će ti trebati i godine da rešiš samu sebe, i to ne treba da te brine jer to je tako kod svih. San je prosto osvrt na to da ti pokaže ako želiš da rasteš duhovno, treba da rešavaš svoj Ego. Ego koji nam pravi zamke i u snu te vuče i govori ti da nema izlaza. Delimično to je tačno, ne može se pobeći od Ega, ali se može prepoznati i savladati. U tome ti skačeš kaluđerici (kaluđerica simboliše ono što ona u stvarnom svetu predstavlja za tebe. Da li imaš otpor prema ideji kaluđerice ili postoje stvari koje te privlače...razmisli samo...) razmisli šta ona za tebe znači, postoje delovi koje i ti imaš u sebi...

Uglavnom, to što imaš u sebi, povući ćete da kopaš još dublje, zato padaš u rupu i zalaziš u podsvest. U tome pronalaziš blok koji si tražila, a to je dobro, jer ti taj deo treba (simbolično) da nastaviš dalje sa svojim putem. :)

Nedoumice

Obozavam te lucidne snove ali imam u vezi njih hiljadu i jednu nedoumicu posto takoreci svaku noc sanjam takve snove.

Ono sto sam ja primetila sto se tih snova tice je da postoje vise vrsta. Ima onih simbolicnih koji ti mogu pomoci u analizi samog sebe, ti me snovi bas mnogo ne bune. Ali mi puno privlace paznju i interesovanje oni u kojima primecujem tudje interesovanje za mene. Ko su te osobe koje me stavljaju na razne testove i iskomentarisu ponekad. Koga to interesuje kakva sam ja osoba i kako umem da kontrolisem samu sebe, da bi mi posle toga rekli sta su ustanovili mada sam ja to vec znala.

Odatle se pitam i da li treba deliti sa drugima svoje snove? Ali isto tako i kako saznati kako sve to funkcionise ako svoje iskustvo ne delimo sa drugima.
Opet se stvara to vecito vrtenje u krug, shvatanje da u svemu ima dobrog i loseg... sta raditi ...

Mada iz visegodisnjeg razmenjivanja iskustava i pokusaja da saznam i razumem svoje snove shvatila sam da postavljam mnogo nezgodna pitanja i da osobe koje o tome znaju mnogo vise od mene ne zele da mi daju odgovore vec se ograde cutanjem i ignorisanjem... zato sam se i sad mnogo razmisljala da li da napisem nesto ili ne... ne ocekujem odgovor, samo sam eto iznela neka svoja zapazanja a o snovima nemam pojima... ali idemo dalje...

Slucaj slonce

Vec duze vreme snove ne shvatam previse ozbiljno. Vise mi dodju kao zanimacija za razmisljanje i kombinovanje, cisto igra.

Evo pre neku noc ili jutro, ko ce ga znati, neka muska osoba me povela u setnju snom. Prosetao me onako tuda svuda, nista posebno, zbrkano i onda pustio u setnju ulicom koja me odvela do jedne zgrade koja se nalazila na cosci sa ulazom koji se nalazio na zatupljenoj coski zgrade. Iz ulaza izlazi lepa zenica srednjih godina, nasmejana. Ide prema meni kao da me zna i da je bas mene cekala. Ne prepoznajem joj lik. Vidi ona moju nedoumicu i obraca mi se recima: "A koga znas iz Sarajeva?"

Naravno meni pada samo jedna da kazem poznata (nikad se nismo upoznale licno) osoba. Odlazim dalje tom ulicom u setnju i razgledanje grada, ulazim u jednu sporednu ulicu i razgledam dvorista. Na kraju te ulice vidim jedno zanimljivo dvoriste i priblizim se da ga bolje osmotrim. Iz dvorista punog bujnog cveta i drveca ugledam kako se prema meni okrece jedno slonce,sa prelepim pogledom i neodoljivim osmehom koji obara s nogu. U momentu sam pozelela da imam kod sebe fotoaparat ali znam da nemam cak ni torbu sa sobom mada uglavnom u 9o% slucajeva mi je i fotoaparat u njoj. Onda se trgnem i setim da je ovo san, da nije ko u javi. Ali ipak se okrecem sa namerom da pokusam da nadjem svoju tasnu i fotoaparat jer mi je slonce neodoljivo slatko, pa zelim ako mogu da njegovo postojanje podelim sa drugima. Izlazim iz te ulice i vracam se na glavnu ulicu, bacam pogled na okolinu, kroz glavu mi prolazi misao o tome kako to da sam ja u Tuzli a ova zenica je tu a ona je iz Sarajeva, bas sam zbunjena, ali samo protresem glavu i nastavim nazad niz ulicu. U povratku opet susrecem ovu zenicu iz Sarajeva (imam utisak ko da me neko opet vraca u istu tacku jer nisam uradila ono sto se ocekivalo u tom momentu a moram jer sam zato i dovedena od strane one muske osobe). Zenica me odvodi u ovu zgradu, ulazimo unutra i shvatam da je to neki poslovni prostor, sa nekim manikirom ili tome slicno, stojim u hodniku i pitam se sta ja tu trazim kad mene to uopste ne zanima, izlazim.

Odjednom se nalazim kao u nekoj ucionici. U njoj srecem za tablom jednu lepu, doteranu zensku osobu , podseca me na nekog. Pitam je da li je to ona, ona me gleda, razmislja se, odgovara da je ona njena cerka. Ja zbunjena, jer znam da ta osoba nema dece (ni tu osobu ne znam licno, vec smo samo pricale preko neta). Ali ko ce ga znati... Ta scena se naglo prekida posle ovog mog radoznalog pitanja i prelazi u drugu.

Nalazim se u nekoj kuci, u sobi se nalaze nekoliko osoba koje mi nesto nisu poznate. Vode neku polemiku, ja u nju nisam ukljucena vec se setam unaokolo i posmatram ih. Shvatam da je prostorija prepuna dima od cigareta, ono sto se kaze jos malo pa mozemo da vadimo kocke dima. Odlazim do prozora jer moram da izluftiram prostoriju. Otvaram prozor, gledam kako ogromna kolicina vazduha ulazi u prostoriju, vidim je kao jaki vetar koji nosi sve… budim se.

Od pocetka znam da sam u snu, to mi vise nije problem. Tumacenje i znacenje sna me ne interesuje, ali mi je zanimljivo da analiziram svoja osecanja tokom sna (o njima nisam puno pisala), zasto je tako kako je. Ali definitivno je junak mog sna nasmejano slonce. Evo i posle dva dana dok se setim njega razvucem sirok osmeh od uva do uva :)

Lucidni san pre osam godina

Evo moj ako jeste lucidni san da mi protumaci od pre 8 god.

Otisla sam da prespavam kod brata koji se tek preselio i mucila sam se da zaspim dok na kraju nisam uspela i tako pocinje moj san:

Sanjam ja istu situaciju u kojoj sam,spavam kod brata i odjednom srce mi ubrzano kuca,ne mogu da se probudim i pored sebe vidim stariju zenu,u crnom sa maramom i koja cuci pored mene i kao da mi mislima govori ako ne ustanes tj ne probudis se nikad neces zato se probudi, potrudi se i tako ja se jedva probudila.

Kad sam majci rekla za ovaj san rekla mi je da okrecem metlu naopako,bila je jako sujeverna i da, majka je umrla posle dva dana, u snu, u komi.

San i java

Dobro jutro Sireno,

Čovek poseduje Više Ja (neki kažu NadDuša) i toga nisu svi svesni; zavisi od stepena saznanja unutrašnjeg razvoja i stremljenja ka višim znanjima i učenjima.

Više Ja je povezano i sa Univerzumom. Čovek ponekad kroz san dobije poruku koja može biti u vidu glasa ili preneta na neki drugi načim i koju prenosi poznato ili nepoznato biće. Poruka se odnosi na predstojeće događaje bilo da su pozitivni ili negativni.

Ljudske mogućnosti su beskrajne, čak i u snovima. Ovo inače nije bio lucidan san (početak je podsećao na "san u snu") u lucidnom snu ti bi znala razliku i vremenom bi čak i savladala tu veštinu.

U tvom snu je tadašnja stvarnost, proročanski san i ono što zovu "narodno tumačenje" jer bi svaka starija osoba sa iskustvom rekla isto - da je to nagoveštaj smrti. I to se obistinilo.

Gledajući tvoje reči prvo što sam zapazio bilo je ovih osam godina. Verujem da u sebi nosiš još mnoga pitanja. Možeš pitati - ako želiš.

Čuvar snova 

Moderator

Strah u snu

Sad dok spavam sanjam majku, nekog ili nesto,(inace je sve realno,spavam,neko stoji samnom, ili me gleda ili osećam u tom "snu" prisustvo) uplasim se i opet se teško probudim, tesko disem i pocnem toliko da jecam kao jare ili neka zivitonja, pa mora me probudi neko, nekad cak sebe i cujem kako zavijam a ne mogu se probuditi.

Sireno,

Tvoj proročanski san ti je doneo mnogo noćnih mora. Idemo od samog početka.

Ljudi su većinom uplašeni kada sanjaju Smrt; nisu sigurni šta da misle i šta da rade. Glas koji ti je govorio da se probudiš jer se inače nikada nećeš probuditi govorio je o tvojoj podsvesti. Podsvest pamti i zato osećaš i dalje to prisustvo, strah je i dalje tu. Zavijaš jer se osećaš progonjenom i zoveš u pomoć.

Inače, ona metla koju si trebala okrenuti ima sasvim drugo značenje, naime, veruje se/smatra se da naopako okrenuta metla donosi novac u kuću.

Ako ti znaš da je to san tj. ako si svesna toga sna dok sanjaš tada to jeste lucidni san. To ti donosi mnoge mogućnosti jer znaš da ga možeš promeniti, prekinuti ili nastaviti.

Dakle, molim te, odgovori mi tačno - da li je to lucidan san?

Kakav god bio tvoj odgovor razrešićemo to i učiniti kraj morama. Naučiću te da sanjaš drugačije.

Čuvar snova 

Moderator

Snovi realni, sve je kao u stvarnosti

Ja mislim da nije lucidan po ovim primerima sto su drugi doživeli, jer se ne razumem se u snove.

Uglavnom su mi snovi realni, sve je kao u stvarnosti.

Poslednji takav san mi je bio da znam da spavam sama, plasim se toga i da znam razlog sto spavam tu noci sama.

Odjednon osecam bol, pritisak u glavi kao da ce pući i opet cujem sebe kako zavijan, a ne mogu da se probudim, cujem deckovog tatu kako zove decka da me probudi jer sam opet pocela sa "tim" zvukom, cujem kako me budi i ja se budim.