Inicijativa - Zakon o ljubavi i prometu emocija od vrednosti Ljubav

Stenogram sa noćnog zasedanja

dj-health:

Premda se zakoni bave radnjama a ne stanjima, od ključne je važnosti za sporovodivost ovog Zakona (sprovodivost je glavni preduslov svakog akta da postane Zakon) da se fokus ove javne rasprave usmeri na radnju ljubljenja. Ja bih se, ipak, usmerio na ljubljenje: nije toliko zahtevno a daje instant rezultate

Reč ‘ljubav’ jeste imenica kako ste i sami konstatovali poštovani kolega, a imenice se koriste za označavanje predmeta, bića, predela ili događaja. Dakle, upotreba imenice poziva takvu mentalnu sliku koja nas navodi na pomisao da je ljubav nekakvo biće, nekakav predmet ili nekakav događaj.

Ukoliko pogledamo u stvarnost i postavimo pitanje gde se nalazi ljubav, dolazimo do odgovora da ljubav kao takva nikada ne postoji sama za sebe, već da uvek postoji neko živo biće koje voli. Dakle, ljubav postoji samo kao funkcija nekog bića, a ne kao predmet izvan tog bića. Znajući da se funkcije u lingvistici označavaju glagolima kako ste i istakli, ono što stvarno postoji jeste funkcija označena glagolom ‘voleti’ a ne glagolom ‘ljubiti’ a evo i zašto :

U trećem tomu "Rečnik srodnih sanskritskih i srpskih reči " Branislave Bozinović , na strani 391. nalazimo :

lubh, lubhati - biti zbunjen, smeten, uznemiren, biti u duhovnom neredu, rastrojen, čeznuti strasno, biti zainteresovan, mamiti, zavoditi, izazivati žudnju, pohotljivost

lubdhah - lovac, drznik, pohotljiv čovek

lobhah - zbunjenost, smetenost, nestrpljivost, snažna želja za posedovanjem, zavidljivost, gramzivost, pohlepa, samoživost

lobhanam - mamljenje, navodjenje, zavođenje, zlato, kušanje

Iz gornjih porodica reči nastale su kao najbliži srodnici sanskritu :

latinski : lubet, libet, libido
nemački : lieb, lieben
engleski : love, life
srpski : ljubav, ljubiti

Kada bismo se doslovno pridržavali gornjeg principa da sve funkcije označavamo glagolima, tada bi naš jezik bio rogobatan i komplikovan. Usled dejstva posebnih lingvističkih zakonitosti koje doprinose bogatstvu jezika, boljem izražavanju i sporazumevanju, neki glagoli veštački postaju imenice.

Međutim, problem nastaje kada osoba koja izgovara ovakvu sekundarno nastalu imenicu zaboravi da ona primarno označava neku funkciju koja postoji u stvarnosti, a kako glagol 'ljubiti' u našem miljeu znači poljubac - reči lobhanam - kušati, iskušati, probati, isprobati kako bi se ukus (na engleskom kiss, na nemačkom Küss (Kűß') osetio, usnama i naravno jezikom, latinska reč 'lub' znači rub usana, iliti liniju spajanja usana, ukazuje na logičnost da se upotrebi reč 'voleti' da bi smo izbegli dvosmislenost u interpretaciji ljubavi.

Ako se desi izjednačavanje glagolske imenice 'ljubiti' (sanskrit. lobhanam - kušanje) i 'ljubavi' osoba iskrivljuje stvarnost jer nastaje bitna razlika između stvarnosti u kojoj postoji funkcija i njene predstave o stvarnosti u kojoj postoji predmet, biće ili događaj. Na ovaj način je funkcija pogrešno opredmećena ili reifikovana u mentalnim predstavama o stvarnosti, a osoba koja je to učinila može snositi izvesne negativne posledice zbog toga što njena slika stvarnosti ne odgovara samoj stvarnosti (ako je neko 'ne kuša' taj nije u ljubavi sa njom).

Dakle, sasvim je u redu da koristimo imenicu "ljubav" sve dok znamo da ona označava funkciju označenu glagolom "voleti", ali kada to zaboravimo, tada za nas "ljubav" ili kako Vi kazete „ljubljenje“ jeste neki događaj koji je nezavisan od našeg bića, gde uparžnjavanjem radnje „ljubljenja“ i postižemo instant rezultat koji niste definisali kao pojam. A verovatnoća da instant rešenja mogu pružiti osnov za potpunu Ljubav, tj. potpuni Mir je u domenu statističke greške.

Reč ljubav je hiperkurzivna jer sadrži za svaku individuu brojna i različita značenja, a kako niko ne može znati šta misli druga osoba kada izgovara reč ljubav, a objektvno uvek i ne postoje uslovi da bi smo istražili značenje koje podrazumeva data osoba, kao takva preterano obuhvatna postaje i neupotrebljiva ako želimo jasnu komunikaciju. Kako je za razumevanje sebe, i drugih jako važna vezanost reči, pojmova i pojava pričati o ljubavi a ne o predstavi o ljubavi je kardinalna greška u startu. Mi znamo za nekoliko vrsta snega, a Eskim zna za nekoliko desetina vrsta snega i jasna komunikacija i razumevanje na tom nivou teško da je moguće. Zbog svega iznetoga terminološki bi ispravnije bilo koristiti „predstava o ljubavi“ kao termin za kvalitetan odnos ljubavi zasnovan na realnim predstavama o sebi, partneru i međusobnom odnosu.

dj-health:

Polna (seksualna) privlačnost je za žena (a one biraju) drugačije determinisana (kvantitativno i kvalitativno) u periodu ovulacije a drugačije u ostatku meseca, pa bi, prema tome, i Ljubav izgledala drugačije u ta dva-tri dana nego u ostalih 28.

Detekcija seksualno privlačne osobe je automatska radnja biološkog sistema u cilju produkcije kvalitetnog biološkog potomstva, tj. nije usmerena na uceljivanje individue, tj. stanje ljubavi. Seksualno privlačna osoba (naročito njen miris) garantuje poželjnu genetsku udaljenost.

Pod seksualnošću podrazumevamo seksualno uzbuđenje i genitalnu stimulaciju. Iako su seksualni impulse biološki zasnovani, psihičke strukture ih toliko modifikuju da je najbolje seksualnost posmatrati kao psihičlu fenomen. Seksualni razvoj se odvija relativno nezavisno od ljubavnog razvoja sve do puberteta kada nastaje njihovo prožimanje.

Seksualno ponašanje može biti u različitim kontekstima, od ljubavi do mržnje, tako da ga ne treba automatski vezivati za ljubav. Seksualnost i partnerska ljubav se mogu potpuno ili delimično preklapati, biti potpuno odvojeni jedno od drugog ili mogu zamenuti jedno drugo. Odnos želje i potrebe nije jednostavan, jer se telesne potrebe reprezentuju u psihičkom kao želje. Seksualni odnos može, ali ne mora biti u kontekstu ljubavi. Mi koristimo ovaj pojam samo onda kada je koitus odraz ljubavi koja postoji između dva partnera - kada se "seksualnost" i "ljubav" preklapaju. U ostalim slučajevima, kada seksualni čin nije u okviru odnosa ljubavi, koristimo pojam seksualni odnos.

Ukoliko je osećanje ljubavi prema nekome svojevrsna emocionalna reakcija, postavlja se pitanje ko je odgovoran za tu reakciju: onaj ko reaguje ili onaj na koga se reaguje?

Pošto ljudi nisu bilijarske kugle pa da sudar jedne kugle s drugom uzrokuje kretanje ove druge (reakciju), važno je shvatiti da u međuljudskim odnosima ne vladaju zakoni grubih fizičkih sila. Jedina situaciju u kojoj mi zaista uzrokujemo ponašanje druge osobe je onda kada je gurnemo ili na neki drugi način primenimo silu. Ukoliko nema fizičkog kontakta, onda u međuljudskoj komunikaciji važe druge zakonitosti. Prva zakonitost je da mi ne reagujemo na stimuluse kao takve, već na značenja koja im pripisujemo. To što se Tristan na prvi pogled zaljubio u Izoldu, nema nikakve veze s Izoldom, već s Tristanom. On je ugledao Izoldu (stimulus), njoj pripisao određene osobine, dao joj određeno značenje, a onda odreagovao kao da Izolda jeste to značenje.

Pogrešno određenje uzročno-posledične veze izmeđiu tuđeg ponašanja (uzrok) i sopstvenog osećanja (posledica) - koje se stručno zove kvazikauzalnost - rezultira da subjekt ljubavi postaje objekt: drugi je odgovoran (zaslužan ili kriv) za ono što subjekt oseća. Osnovno pravilo je da su emocije ljudske reakcije i da je svako odgovoran za svoju reakciju. Ponašanje drugih ljudi ne izaziva emocionalne reakcije, već ih poziva, a da li će se neko odazvati na određen poziv, to zavisi od njega samoga.

dj-health:

Ljubav ne pojačava naše polno uzbuđenje već je posledica našeg pojačanog polnog uzbuđenja i seksualne aktivnosti proistekle iz tog uzbuđenja. Ljubav je stanje nakon punog orgazma.
Sposobnost pojedinca da ostvari pun orgazmički potencijal je preduslov za potpunu Ljubav, tj. potpuni Mir.

Dragi uvaženi kolega ovo je vrlo opskurna definicija koja prejudicira da osobe u poznim godinama koje više nisu psiho-fizičkoj kondiciji da dožive pun orgazmički potencijal ne mogu iskusiti Ljubav tj. Potpuni Mir. Želite li Vi to da se priključite neobičnoj inicijativi koja je data programom "Seksualnog zdravlja" u Meksiku?

Gradonačelnik Mexico City-a, najavio je neobičnu zdravstvenu akciju za najstarije stanovnike toga grada. Naime, program "Seksualnog zdravlja" će osigura besplatnu dozu malih plavih tabletica koje podstiču bolju seksualnu aktivnost muškaraca s poremećajem erekcije - Viagre za sve stanovnike tog grada starije od sedamdeset godina

"Svako ima pravo biti sretan", argument je guvernera okruga Marcela Ebrarda koji je obrazložio ovu nesvakidašnju akciju. Naravno da su vlastodršci razmišljali o svim mogućim nuspojavama odnosno zloporabi ovog programa te su tako najavili da će lijek osigurati isključivo onima koji ranije obave detaljni zdravstveni pregled. "Mnogi od njih nemaju dovoljno sredstava za kupovinu Viagre pa ako im mi to možemo osigurati, zašto ne?", izjavio je Marcelo. Program "Seksualnog zdravlja" započet je 1. decembra u tri državne bolnice.

Znate, poštovani kolega, ljubav se može u svoj punoći živeti i bez seksualne aktivnosti. Provela sam mnoge neprospavane noći zbog ljubavi, ostajala sa do kasno ljuljajući bolesnu decu, ili družeći se sa prijateljima i svaki drugi izbor koji sam načinila zarad ljubavi me je uveo u stanje koje vi definišete kao potpuni mir. Izvedite sami svoje umne eksperimente i verujem da ćete doći do sličnog zaključka da sve naše akcije koje se baziraju na ljubavi vode u potpun mir a da ne uključuju nužno seksualnu aktivnost.

S obzirom da ne postoji opšteprihvaćena definicija pojma ljubavi svako je slobodan da odredi sopstvenu definiciju. Preporuke su da definicja bude jasna ali da se pri tome ne izgubi u njenoj obuhvatnosti jer, na osnovu onoga što uzmete kao definiciju za ljubav, a ja radije govorim na osnovu lične predstave o ljubavi bilo da je odredite kao osećanje, kao ponašanje ili kao odnos iz nje će proisteći i implikacije i posledice.

Članovi CMOK-a nastavili su sa razmatranjem do sada iznetih predloga zakona, ali je kao prateći dokument uključila i glasanje za preimenovanje u Povelju o ljubavi. Mole se svi članovi Inter-caffe-a nakon što CMOK donese konačnu formu nacrta da uzmu učešće u javnoj raspravi. Takođe se mole da daju inicijativu za formiranje Ministarstva za ljubav i da u što kraćem roku bude imenovan ministar za ljubav. Sve ovo je nužno da bi se obezbedili osnovni strukturni elementi za praćenje sprovođenja budućeg akta.

majra 

Site Admin

Poljubac - potvrda ljubavi

U teoriji, a naročito u praksi, poznat je slučaj da se na, blago rečeno, diskutabilnim premisama grade aksiomne konkluzije. Naime, mentalna slika koju neki izrečeni pojam poziva je posledica brojnih, različitih, parametara. Te parametre diferencira obrazovanje, kulturna sredina, psiho-fizičko stanje… Ovde nije reč o varijabilitetu “korena poziva” mentalnih slika, već o tvrdoj i određenoj lingivističkoj formi. Hladno je hladno i ne može biti toplo, belo je belo i ne može biti crno!

Naravno, možemo se i dalje, u kontekstu opšteg trenda, “gubiti” u “demokratskom” načinu formulisanja pojava, ali nas to neće (kako praksa pokazuje) dovesti bliže rešenju ove, po meni, jednostavne enigme.

Pomisao na reč “ljubav” ne izaziva, ultimativno, pomisao “na neko biće, nekakav predmet ili nekakav događaj”. Dapače, smer je upravo obrnut! - Uzrok se može zameniti posledicom (deklerativno), ali time čitava postavka neće prerasti, na žalost mnogih zatvorenih, u Prirodni zakon.

Ukoliko se jasnije uđe u tumačenje datih izvora reči “Ljubav” (na čijem sam pobrojavanju, u ime svih, izuzetno zahvalan dragoj koleginici), nedvosmisleno ćemo doći do zaključaka u prilog mojoj tezi.

Lingvistika je nauka koja opisuje život (ne tvori ga) tj. komunikaciju među onima koji govore, tj. čeznu za nemuštim jezikom. Moramo znati da je jezik svojevrsna “štaka”, a ne primarni izbor u procesu komunikacije. Govor je kao socijalizam: stvoren je da bude prevaziđen!

Hteo bih se osvrnuti na još jednu prestavku iz teksta moje izuzetno drage koleginice, vezanu za bolesnu decu: Ljubav i Sažaljenje su stanja koja se po mnogim parametrima preklapaju. Ali, to ih ne čini istovetnim. Veoma je lako te kategorije poistovetiti, iz raznih razloga. Ali, to je graška. Da nije tako, sve bi bilo lako.

Niko normalan nije rekao (a ja nikada) da je ljubiti lako (ljubav biti).

Biti (ljubav) ili imati “ljubav” predstavlja filosofsko pitanje mnogih očajnika (mojih dragih).

Teškoću predstavlja milenijumima nataloženo nasleđe, autocenzura “velikih boginja religijskog misticizma”... Teškoću koju ne možemo podnetu bez moralnog sistema koji, perverzijom istine, nudi “trenutni lek za trenutnu lošu situaciju”.

Mogao bih se, u nedogled, koristiti svojim umećem jezičke manipulacije, i u tome se ne nadati porazu. Jednostavno se, u tome, osećam suverenim, u okviru svoje vrste.

Ipak, jedino za čime čeznem je potvrda ljubavi u jednom, totalno nefilosofskom, totalno nenaučnom, totalno neformatiranom, totalno jednostavnom, sočnom, vlažnom, toplom i strasnom – poljupcu!

Ljubim vas

Komentar na stenogram i poimanje poljupca

Mogu dodati svoje skromno misljenje i reci da sam pazljivo procitala oba teksta i nesto sam primetila, nesto veoma neobicno, a ipak tako vazno - strah od ljubavi. Lepo je sroceno, lepo obrazlozeno, ali u prvom slucaju iza svih reci, iza svih teorija i definicija stoji i zelja, ali i strah od ljubavi, strah od prepustanja.

O ljubavi se govori na temelju definiranja reci ljubav i ljubljenje. Nisam primetila lican stav, koji je tu, ali ipak bolje da je uvijen u hiljadu raznobojnih papirica, a ljubav je osecaj koji smo samo imenovali radi komunikacije; on se nicim ne moze obrazloziti, jedino ako zelimo da mu damo suhoparnost i da ga obezvredimo.

Tumacimo li ljubav, to je kao da pokusavamo da uokvirimo nebo, jer to se ne deli. Ona je kao aura, ima je i u sazaljenju, i u seksu, i u ljubljenju. Misao je prvi cekor, misao nam salje poruke, a telo preuzima. Kada prilazimo bolesnom detetu, prilazimo sa toplinom, ruke postaju meke nezne i tople,zagrljaj koji mu dajemo je ispunjen toplinom, zeljom da mu olaksamo, da ga zastitimo. Kada prilazimo zeni ili muskarcu, zavisi ko je kakvog opredelenja, prilazimo na isti nacin. Jedina razlika je naravno sto su osecanja razlicitog kolorita, a i telo nam je naravno predodredjeno za to, pa u slucaju osoba koje su bolesna, u slucaju nasih najblizih, prijatelja i partnera - imamo izbor kako da svoje emocije ispoljimo. Dok u slucaju kad je veza izmedju muskarca i zene u pitanju, onda nam se nude te neogranicene, beskrajne mogucnosti koje stizu do svog potpunog spajanja, tojest ovde bih stavila smisao reci Mir.

U drugom slucaju je sve u stilu da se ljubav razume i da je shvacena, ali bas ta nadmoc odaje drugo; lepo je pruzati sliku, ali ljubav se ne slika, pokusaj da se odvoji ljubav i sazalenje, one se ne preklapaju, one dolaze od istog izvora, samo je neko degradirao rec sazalenje, i uskratio njeno mesto, oduzeo joj pravo da bude uz ostale emocije.

A zasto sam rekla strah od ljubavi? Puno reci odusevljava onog koga cita, ali u pozadini price je nesto sasvim drugo: strah od prepustanja, isti oprez, lep kraj, ceznja za poljupcem. Zasto ceznja? Ja bih rekla ucim o ljubavi uvek kroz topao, vlazan, strastan poljubac. Ceznju bih prepustila filosofima, jer steta je vegetirati u onom sto imamo samo jednom, sanse se ne pruzaju dva puta, jer zivot je ljubav, ljubav je zivot.

Lidija

Moderator

Praznično saopštenje CMOKa za Dan zaljubljenih

Dragi kamaradi!

Svanuo je i ovaj dan, četrnaesti februar dve hiljade devete godine, Dan zaljubljenih. Dan kada možemo da počinemo i promatramo šta smo uradili do sada.

I to je prilika da vam čestitamo sve uspehe koje ste postigli u tom periodu. Ne, nećemo pripisivati sve što se desilo sebi u zasluge, ali mi znamo. Mi znamo šta smo uradili, imamo razgranatu mrežu aktivista, imamo Vladu u senci, imamo brojne simpatizere, koji čekaju znak.

Ali takodje ne, sestre i braćo! Nema razloga za opuštanje, već sutra nas čeka borba i sa "pragmatičarima", i sa mangupima u našim redovima. Dug je put do časa kada će ovi ljudi praviti pomak u svojim srcima, uporedo sa napretkom koji su sposobni da naprave rukama.

Srećan vam Dan zaljubljenih - nek se vije zastava, jer je ljubav najveća!

Centralna Serotoninska Uprava CMOK-a,
14. februar 2009 godine

galeksic

Site Admin

Dani zaljubljenosti i noći za svodjenje računa

Neke se ljubavi svode na fascinaciju nekim drugim bićem, govorom, ponašanjem, sjajem u očima ili delom tela, parčetom mesa. I ta posvećenost dok traje, traje i čovek u svojoj čistoti i to su dobre, prave, ljubavi koje kad nestanu, onda se sve pretvori u bivše.

Neke se ljubavi svode na fascinaciju svim drugim bićima i ta posvećenost se širi ulicama kao smrad. U toj utakmici pohlepe pravila pišu nagoni, a puno ih je nepoznatih, jer ta sila dolazi iz mraka i ležerno i nadmoćno krši sve poznato, razum, logiku, čistotu, kao kolačić umače u čaj i sa zadovoljstvom krši pod zubima. I to su valjda neke ljubavi, ko bi ga znao - osim onih kojima takve trebaju.

Neke se ljubavi svode na ništa od jednog nekog trenutka u nizu zamišljenih, koji se prikaže stvarniji od nestvarnih i ptici na ledja stavi breme teže od sile koju može podići krilima, i ona tako provede život posmatrajući sa mesta gde se zatekla. To su dobre, čiste ljubavi, nestvarne u svojoj nepotpunosti i potpune u svojoj stvarnosti, bez prljavštine i pitanja krivice.

Neke se ljubavi nose sobom jednostavno tako, pa šta im bude. To mi nikad nije bilo jasno, tu neku posebnost kako uspevaju sačuvati. I poreklo te neke posvećenosti, šta je tu njima dodeljeno, a šta stečeno. Ali se ispostavi često da su pravije od pravljih, i da su i dobre.

galeksic

Site Admin