Feng šui sistem leteće zvezde, godišnje i mesečne karte Feng šui

Septembar - Leteće zvezde za period 8.09 - 8.10. 2015 godine

Septembar 2015 – mesec Drvenog Petla po solarnom kineskom kalendaru. U prirodi bi to mogli uporediti sa prelepim dekorativnim cvetom u metalnoj saksiji. Drveni Petao nema koren i samim tim se ne odlikuje sa velikom vitalnošću. Ali uprkos tome ima veoma žustar i odvažan karakter, osim toga drveni Petao je velikodušan a i razmetljiv u pokazivanju različitosti u svemu.

Period koji je pod kontrolom znaka Petla, koji je bazično nosilac energije metala odlikuje se činjenicom da pod ovakvim uticajem svi nastojimo da uvedemo maksimalan red, da organizujemo, da se izgradi sistem koji će omogućiti sistematizaciju. Definisaćemo nove planove, postavljati nove ciljeve, započeti na primer dijetu, upisati se u teretanu i slično.

Medjutim, u septembru 2015 Petao je odeven u drveni oklop – Petao koji dovodi u zabludu, jer u suštini Petao je nosilac energije metala, ali metal je sada mek i dominantan elemenat je – drvo. Ovo je želja za slobodom, nezavisnošću i razvojem, kreativno izražavanje. Ali metal ako je snažan, sprečava rast i razvoj i ograničava slobodu. Tada bi ključne reči za mesec bile prevazilaženje, držanje pod kontrolom i stremljenje da se sve potčini. Ali energia metala je sada simbolična pa je i nastojanje da se drži kontrola vrlo simbolična bez snage za održanjem. Može se reći da je ovo samo pokušaj uspostavljanja i održavanja kontrole.

http://i.imgur.com/fvDdKlhl.jpg

Kako se to može manifestovati u svakodnevnom životu?

Planovi su izgradjeni, ciljevi su postavljeni, ali oni su privremeni i još koji put će biti podvrgnuti totalnoj transformaciji. Neće se sva inicijalna dela pokazati dugoročnim. Kontrola i disciplina će svakako biti prisutni, no ipak slabi. Simbolično bi se moglo reći da se "dvorac" nalazi samo u vašem umu no u stvarnosti sve je vrlo simbolično prisutno,uu "vrata" je možda i bilo lako otvoriti, ali to je nešto kao loša navika iza koje ne stoji prilika za boljitkom.

Da biste dobili nešto, postigli uvek ćete morati pre toga nešto prevazilaziti, jer će mnogima na putu realizacije plana iskrsavati prepreke. I sve se čini – to je to – na dohvat ruke, dovoljno da se samo posegne, ali uvek će biti nešto što će za "rukav" povući unazad.

Za mnoge ta prepreka će biti moralni princip ili obećanja data u naglašenom emotivno trenutku, ili banalna ograničenja u vremenu i novcu.

Srećom za neke i razočaranje drugima, pokušavajući da se oslobode onoga što ih suspreže, teško da će biti uspešno.

Krut pristup i bilo koja forma nametanja neizostavno vode u gubitnički položaj. Želja da se upravlja bez kompromisa, bilo koji vid kontrole i pokušaja sprovodjenja diktature neće doneti očekivane rezultate.

Zato je ovaj mesec najbolji način da se nešto što je potrebno ostvariti – pregovor, prilagodjavanje i kompromis. Mi ćemo morati naučiti da pitamo, pregovaramo, prilagodjavamo se. Diplomatija i kompromis – to je par ključnih reči za ovaj mesec.

U romantičnim i bračnim odnosima neslaganja mogu uzdramti odnos upravo zbog želje jednog od parnera da se izmakne kontroli, i da živi po sospstvenom nahodjenju a ne po tudjim pravilima.

Potraga za zabavom od strane bilo kojeg partnera ili fokus na svoje interese zanemarujući istovremeno mišljenje drugoga mogao bi doneti velika previranja u porodici i krupne potrese koji će uzdrmati ozbiljno uobičajen način života stabilnih parova. Medjutim, uprkos ovome bilo kakvi kategorični stavovi, pokušaji nametanja i kontrole pa i ozbiljni zahtevi izneti kao uslov za nastavak će doneti dijametralno suprotne od očekivanih rezultata. Samo strpljenje i pokušaj da se sagledavanjem stvari iz "kože" onog drugoga nastoji prevazići nesporazum i izaći iz krize, dugi razgovori, popuštanja, diplomatski dogovori su jedini način da se premosti sadašnji jaz.

Lako je moguće da će ovo biti period kada će deca nastojati izaći iz porodičnog okrilja i kontrole starijih. Odrasli koji budu pokušali sada beskompromisno nametnuti kontrolu i diktirati pravila teško da će uspostaviti komunikaciju i uspeti da stvore harmoničan odnos u kome će biti poslušani njihovi zahtevi. Samo sposobnost da slušate i čujete ono što vam deca govore, da pregovarate i budete mekši i prilagodljiviji, je način da postignete uzajamno razumevanje.

Svi koji obavljaju poslove u vodećim strukturama kompanija ili su pak sami vlasnici, pretpostavljeni i nadredjeni pre uvodjenja novih pravila ili promena uslova rada moraju odvojiti dobar deo vremena da organizuju preliminarne razgovore, vrlo poverljive sa svojim saradnicima kojima je po hijerarhiji dužnosti nadredjen u kojima će veoma pažljivo morati za svakog ponaosob da pronadje prave reči i da ima isključivo individualan prisup.

Samo ovakvim angažovanjem će se prihvatiti mnoge nove mere i to sa entuzijazmom.
Dobra vest je za sve one koji su još uvek bez emotivnog parnera da će tokom meseca biti više no uobičajeno zapaženi od strane suprotnog pola, da će veoma lako sklapati nova poznanstva i s lakoćom komunicirati, zato sve osobe koje imaju želju da svoj život u ovom aspektu menjaju, imaju dobru osnovu da se otvore i krenu u susret svojoj drugoj polovini.

Kreativne ličnosti će "goreti" u ovom periodu i verovatno je da će svoaj remek dela upravo preživljavajući duboke potrese i prolazeći kroz bolna stanja iznedriti sada – ova stvaralačka dela će biti zaista impresivna.

Što se tiče svih onih koji ne zavise od nikoga i ničega i žele početi život po svojim pravilima – savet broj jedan: ne odustajte! Neće biti odmah, ali to ka čemu stremite ćete i ostvariti. Sve prepreke možete prevazići upravo snagom vašeg duha.

Kako biste sagledali i izračunali kako će tekući mesec da se odrazi na ličnom planu, jer čovek većinu stvari čini zbog sebe što samo posebi nije ekvivalentno sa egoizmom, da spoznate postoji nekoliko pristupa-načina.

Jedna metoda se zasniva na sagledavaju na osnovu vaše karte, šta konkretno za vas utelovljuje energija elementa drveta u metala. Treba imati u vidu da će energija metala nastojati da zadrži pod kontrolom energiju drveta, ali ovaj put je drvo toliko jako da je beskorisno pokušavati nametnuti kontrolu i nastojati je zadržati, bolje je s poverenjem prihvatiti potrebu za izraženim stepenom slobode.

Na primer:

Ukoliko je elemenat Metala za vas - novac, a Drvo – resursi, u vas neće biti dovoljno novca za one aktivnosti koje recimo podržavaju zdrav stil života, tipa fitnesa, promene načina ishrane, početak dijete, novih kurseva pa i pomoć roditeljia. Tražite alternativne puteve za rešavanje problematike, i obratitite se za pomoć partneru, suprugu, pretpostavljenom, vlasniku. Zamolite za vreme, objasnite pažljivo, i iskreno, zamolite za neki mogući dogovor/rešenje i slušajte sagovornika.

Ukoliko je Metal u vašoj Ba Zi karti - elemeat prijatelja i konkurenata, a Drvo – novac, to znači da ćete vi ili dobro zaraditi ili pozajmiti/izgubiti novac preko vaših prijatelja u zavisnosti od toga da li je elemenat koji dominira tokom meseca za vas povoljan, produktivan ili ne.

Septembar – dva pomračenja

Tokom meseca septembra očekuju se dva pomračenja: Pomračenje Sunca (13. Septembra) i pomračenje Meseca (28. Septembra). Datumi samih pomračenja su izuzetno nepovoljni, energija je veoma nestabilna i prejaka, zbog čega se rizik od nezgoda i iznenadnih neprijatnih zbivanja znatno povećava. Budite oprezni!

Raspored Letećih zvezda u periodu 8. Septembar – 7. Oktobar 2015

Jugoistočni sektor (2/6)

Ako su vam u ovom sektoru pozicionirana ulazna vrata došlo je vreme neočekivanih prihoda i povećanje mogućnosti u vašem životu. Ako niste pokrenuli privatan posao ili ste bez posla i upravo konkurišete čitko formulišite svoju želju, može i na komad hartije i postavite ovde lepu bujnu biljku koja raste u vis a pod nju papir sa željom da bi sreća koja prati njen rast pratila i vaš.

Zvezda 6 (Metal) drži pod kontrolom upliv zvedeze 2(Zemlja) tako da tematika povezana sa zdravljem neće biti aktuelna u meri kao prethodnih meseci čak iako ovde imate pozicioniranu spavaću sobu ili ulazna rata. Svakako, ukoliko imate neke sekvele koje vučete na polju zdravlja iz ranijih meseci možete uvesti energiju metala plasmanom na primer zvončića deaktivirati negativnost; Ako ovo je spavaća soba - postaviti bundeva ili sliku Wu Lu, a mlade devojke mogu nositi priveza za ključeve u liku petla da bi izbegle intrige beskrupuloznih kolega.

Generalno u paru zvezde 6 i 2 se smatraju povoljnom kombinacijom koja doprinosi dobroj sreći u poslovanju, karijeri, u pogledu sticanja ugleda, medjutim u jugoistočnom sektoru ova kombinacija ne može u potpunosti da izrazi svoje pozitivne osobine.

Ukoliko u natalnoj karti doma imate ovde i druge povoljne zvezde i sa prednje strane doma nemate objekat koji je izvor neprijateljske energije, možete zaista očekivati puno sreće u vašim poduhvatima. Ovo se posebno odnosi na osobe koje su u uniformi i podležu strogim kodeksima rada kao i oni čija su zanimanja vezana za upravljanje, administraciju i politiku.

U suprotnom pohlepa i sebičnost će baciti senku na odnose i sredovečne žene bi mogle osećati neugodan pritisak od supruga ili šefa. Ako primetite ovakve tendencije unesite energiju jin vode u vidu, na primer manje otvorene posude u koju ćete sipati vodu i so i svakodnevno menjati tj. održavati svežom.

Južni sektor (7/2)

U tekućem periodu u južnom sektoru naših domova i uredima nije baš blagonaklon upliv, ali možemo imati i koristi, ako poduzmemo akcije koje će stvoriti balanas u prostoru. Naime, najveća da kažemo potencijalna pretnja u ovom sektoru je mogućnost požara u bukvalnom ali i metaforičkom smislu ako mislimo na medjuljudske odnose. Proverite zvezde u numeričkoj mapi Letećih zvezda doma i ukoliko imate upliv energija koje označavamo zvezdama/brojevima 5 ili 9 doma, proverite instalaciju, budite oprezni sa grejnim telima i bilo kakvim vidom otvorenog plamena.

Ukoliko ste analizom situacije došli do zaključka da jug i nije nosilac povoljnih energetskih upliva a vi ipak morate da živite i radite, budite posebno tolerantni prema ženama sa kojima radite ili živite zajedno.

Gravidne žene bi trebale još jednom otići na redovnu zdravstvenu kontrolu.
Nemojte prevideti mesečni upliv zvezde broj 2 koja će lako aktivirati bolest, naugroženiji su ciljni organi: oko i srce. Ako ovo je spavaća soba za strarije osobe i graviden žene se savetuje da spavaju na drugom mestu u domu ako je to neizvodljivo svakako jeuputno nastojati uravnotežiti uplive i zaštititi se na način da umanjite one menje prijatne, možete na primer postaviti metalnu čašu sa jin vodom, tikvu ili sliku Wu Lou, a mlade devojke mogu nositi priveza za ključeve u liku petla da bi izbegle intrige beskrupuloznih kolega.

http://i.imgur.com/gO8p7mMl.jpg

Ako koristite prirodne tikve, pre upotrebe treba odrezati vrh i smestiti je u blizini glave kreveta, nakon štose nepovoljan period završi, treba je izneti i zakopati u zemlju, on će sa sobom "odneti" i nepovoljne tendencije na polju zdravlja.

Ako koristite tikvu Wu Lou s poklopcem na otvoru, pre nego što je plasirate nužno je da je otvorite i tek nakon postavljanja zatvorite. Nakon svake upotrebe neophodno je izvršiti postupak pročišćavanja da bi zaštitna funkcija bila očuvana. Postoje neki od rituala no, opet napominjem da sve o čemu ovde govorimo treba da bude u dosluhu i u skladu sa vašim miljeom u kome živite, sa vašim uverenjima i stilom života.

Da li ćete ovakve simbolične objekte pročišćavati pod mlazom tekuće vode ili pranjem u slanoj vodi ili pak osvećenjem tamjanom i čitanjem molitve za zdravlje je samo vaša odluka. Feng shui treba i jeste sve što je nama blisko, što je deo naše tradicije i predanja koja negujemo, i nikada ne treba da bude radnja, predmet ili način koji nam je duhovno stran ili koji doživljavamo kao takav. Isti pristup je i tikvama koje su izradjene od metala ili bronze i drugih materijala.

Sa ovakvom kombinacijom novac dolazi i odlazi. Ako se ne očekuje glavna premija možda ipak treba kupiti tiket – primite ovu informaciju i u prenešenom a i u bukvalmom značenju. No, ako se desi pa ostavrite dobitak suzdržite se od nagona da sve na brzinu potrošite, ma koliko vam se činilo smislena namena. Sve kupovine i ulaganja treba da su od ranije ustvari planirana i dobro promišljena.

Ako je vaša oblast zanimanja vezana sa metafizikom, očekujte nova saznanja koja će vam sigurno pomoći da predjete na viši stupanj poimanja univerzalnih zakona.

Jugozapadni sektor (9/4)

Prošlog meseca je energetski upliv mogao doneti mnogo poteškoća, sada je situacija znatno bolja za sve vlasnike doma koji imaju ovde pozicionirana ulazna vrata, i ovo je sada prilika da se polako otklone nastale teškoće.

Energetski uplivi u septembru svima a posebno ljudima koji su bez partnera ali sa željom da se to promeni izuzetna podrška, i svakako treba fokus svojih ativnosti upravo prebaciti na ovu sferu. Takodje u samom domu se može u datom sektoru sada provoditi više vremena a od simboličkih objekata ako se želi aktivacija može se plasirati simbol onoga što percipiraju kao ljubav, bilo da se radi o "Dvostrukom simbolu sreće" ili o nekoj slici sa odgovarajućim motivom, statui i sl.

Takodje ovo je izuzetno povoljan sektor za sve učenike, koji sada dobijaju sjajnu priliku da budu produktivni i efikasni u svom radu. U cilju podrške za koncentraciju može se izložiti kristal ili kristalni globus.

Ova Ho Tu numerička kombinacija je takodje povoljna za velike poslove, i aktivator može da bude ogledalo većih dimenzija.

Treba biti oprezan sa otvorenim plamenom, proveriti instalacije i voditi računa o svim mogućim ili potencijalnim izvorom požara. Možete postaviti i metalnu posudu sa jin vodom.

Istočni sektor (1/5)

Jedan od najboljih sektora 2015 godine, u ovom mesecu postaje manje prijatan i povoljan.

Naime, energija koju podrazumevamo kada pomenemo zvezdu 5 Zemlja većina ljudi doživljava kao neprijateljsku, neprijatnu i do izvesne mere opasnu. Ne treba biti decidan u pripisivanju zlog karaktera ovom uplivu jer on nosi neprikosnoven autoritet, vanredne situacije, krajnjosti i gde se hrabrost graniči sa ludošću.

Neobični ljudi koji nisu skloni ceniti slobodu življenja, autoritativne, žestoke i okrutne prirode, koji uvek idu impulsivno na "sve ili ništa", ali jednako tako ljudima koji su prosvećeni do stepena na kome percipiraju svet izvan uobičajenih ljudskih vrednosti, koji ipak nisu prekobrojni ona će biti opasan prijatelj, kao kada bi ste imali za ljubimca tigra koji je pokazao prijateljstvo ali je jednako spreman da vam pregrize vrat nenadano.

Ovaj upliv vanredni ljudi dožive kao vrlo stimulativan jer se podudaraju energije i upravo im on može doneti mnogo novca i moći, sve mu dati ali isto tako i sve oduzeti jer je ovo sklapanje "prijateljstva" u kome se čovek igra "vatrom", no većina ljudi ovakav energetski upliv oseti kao neopisivu napetost i to je i odgovorno za njenu uobičajenu percepciju.

Obično donese nešto za brigu, koliko može biti kritična situacija – to zavisi od mnogih faktora. Kombinacija 1-5 često nosi rizike povezane sa elementom vode, to praktično znači da pored realne potrebe za oprezom ako putujete preko vode, da treba da se čuvate upravo glasina i ogovaranja. Ovo se pre svega odnosi na sve koji u ovom sektoru imaju pozicioniran spavaću sobu, kao i na vlasnike kuća čija su ulazna vrata pozicionitrana u istočnom sektoru dom ukoliko i neka od spoljašnjih struktura sa istočne strane kuće predstavlja negativan entitet.

Istočni sektor nije povoljan ovog meseca za začeće i trudnice treba da ga ignorišu.
Tokom ovoga meseca nije poželjno ovde prisustvo tvorenog plamena, zato ne palite sveće jer je vatra elemenat koji mora biti stvoren, takodje nemojte aktivirati energiju jang vode i ne činite popravke i remonte.

Treba uvesti energiju metala da bi se donekle postigao balans. Obezbedite da tokom septembra ovaj deo doma ne bude bučan i da bi ste novčani tok koji će evidentno biti malo usporen postavite ono što za vas lično predstvalja magnet za finasijsku sreću.

Centar (3/7)

Nažalost, septembar će biti za većinu porodica težak mesec. Naime ona će u najvećoj meri upravo oslikavati tendencije meseca septembra pod kontrolom drvenog Petla – mesec otvorenog sukoba drveta i metala. Prvenstveno zbog činjenice da je središte svake kuće pod uticajem agresivne energije koju poznajemo kao zvijezdu 7, takozvani "ex-vojnik." Ova energija je kruta, teška i lomi lako pred sobom, to ukazuje na mogućnost i ozleda i materijalnih gubitaka kao rezultat višestruko povećane opasnosti od prevare, intriga pa čak i pljačke. Septembarski moto bi trebao biti: "Nega, briga i sigurnost."

No, svaka situacija se može iskoristiti ako se mi konstruktivno postavimo shodno iznetim informacijama – brižljivo komunicirajte i budite svesni sopstvenih i reči i dela ali i strahova. Umirite ovu naprasnu energiju sa jin vodom, ili simboličkim objektima kao što je na primer plavi slon ili nešto vama blisko što u vašem životu nosi energiju zaštite doma.

Takodje, stavite fokus i koristite više one prostorije u domu koje nose energetski bonus i povoljnu osnovu za uspešan rad, odmor i miran san – to je i put da u svakoj godini i mesecu bez obzira na uplive koji su evidentni planski stvarate i delate tako da ih pretvarate u najproduktivnije moguće.

Zapadni sektor (5/9)

Vrlo nepovoljna kombinacija zvezda. Donosi tešku narav i nervozu, posebno kod žena i dece. Pokušajte da ne bude u ovom sektoru. Držite unutarašnju ravnotežu i mir kroz negovanje strpljenja i u duh dobročinstva i tolerancije ka drugome, jer postoji mogućnost da budete izloženi visokom stresu i što se lako može odraziti i na učestale varijacije ili povišenje vrednosti krvnog pritiska. Ovaj sektor još uvek nije pogodan za opuštanje i rad naročito ne za osobe koje imaju neko hronično oboljenje.

Važno je da se zapadni sektor ne remeti popravkama, renoviranjem, da se ne koriste uredjaji koji proizvode svetlo jarko, toplotu, pokret i vibracije.

Nije uputno ni sada započeti neki od većih poslova ako je ulaz u vaš dom orjentisan u ovom pravcu. Budite naprosto strpljivi i pažljivi i ne ulazite sada u bilo kakav poduhvat koji nosi visok stepen rizika.

Severoistočni sektor (6/1)

U septembru je ovo jedan od najpovoljnijih sektora, smatra se da numerička kombinacija tj. energetski sklop koji ona predstavlja odgovorna za uspeh u karijeri, status, bogatstvo i slavu. Izuzetno je naklonjena ljudima čija je profesija: pisac, nastavnik, naučnik, sportista i političar.

Da bi se podržali ovakvi trendovi unesite enregiju metala bilo kroz dekorativne elemente ili uredjenje eneterijera sa dominacijom bele boje.

Sve pojave imaju dve strane, tako i ova numerička kombinacija koja simbolično oslikava kvalitet energetskog kretanja sa druge strane ako u natalnoj mapi Letećih zvezda doma i u samom okruženju ima negativne akcente ili nepovoljno pozicionirane objekte spolja može biti inicirana da otvori mogućnost za sukobe izmedju očeva i dece, da generiše nespokoj u vezi sa imovinom i stresogene glavobolje.

Zato treba obratiti pažnju na svoje zdravlje, načiniti kompromis, otpustite neki unutrašnji naboj i smiriti situaciju, ako smatrate da negativne misli ne dozvoljavaju da uživate u svim zadovoljstvima života ovo je i momenat da uložite svestan trud na promeni uverenja koja vas dovode u stanje anksioznosti.

Kombinacija Ho Tu 6/1 je izvrsna potka da se mudro pokrenete i sa entuzijazmom započnete novi posao i dostignete željenu afirmaciju. Aktivator može od objekata da bude i ogledalo. Kada sreća kuca odvažite se i prigrlite mogućnosti koje vam se otvaraju, svaki trud će biti bogato nagradjen.

Severni sektor(8/3)

U inače izuzetno povoljan severni sektor ako posmatramo na godišnjem nivou u septembru imamo upliv ne tako blagonaklone zvezde 3 Drvo. Sudar energije donosi razdor, napetost i glasine. Budite oprezni sa onim što govorite. Postoji trend ličnih nesporazuma. Ujedno ova energija bi mogla doneti i snažan podsticaj za bolji život ali kroz nekakve prepreke i ograničenja – no ipak u suštini ka boljitku.

Da bi smo energetsku fazu koju nosi u vremenu zvezda broj 8 podržali tokom ovog perioda uklonite odavde sve vodene objekte i dodajte elemente crvenoga u enterijeru i intenzivirajte rasvetu. Ovo nije momenata da ulazite u rizične poslove, budite oprezni sa finasijama i odložite rešavanje pitanja vezanih za nekretnine ukoliko su ulazna vrata ovde locirana.

Ovakva kombinacija ako u neposrednom okruženju domapostoji izvor neprijateljske energije tipa na primer dalekovoda, električnih stubova, centrala, visokih tornjeva i slično koji se projektuju na vaš prostor u severoistoku treba obratiti pažnju na mladju decu, na njihovo raspoloženje, učenje, studije, odnose sa vršnjacima i starijim osobama. Naoružajte se taktom, nežnošću budite tolerantni i eliminišite svaki ekstrem u njegovom životu. Potrudite se da prevazudje te momente uz vašu svesrdnu pomoć i toleranciju.

http://i.imgur.com/EdTCynyl.jpg

Found on alternativz.co

Severozapadni sektor (4/8)

Ovo je može se reći najsretniji sektor ovog meseca, zvezda broj 8 uvek nosi pozitivne trendove, s tim da u zavisnosti od upliva na godišnjem nivou kao i od natalne mape može da varira snaga ovakvog upliva naročito ako je u konfliktu sa nekim. Dobro raspoloženje, finasijski uspeh, kreativni podvizi – ovo nije sav popis onoga što ovakav upliv otvara, medjutim kao i kod centralnog i severnog sektora u potpunosti odražava trend meseca, pa srećne okolnosti, uspešna realizacija neće doći odmah već nakon nekih oblika konfrontacija.

Da bi ste premostili sukob energija zemlje i drveta i osnažili povoljnost zvezde broj 8 možete osvetliti jarkim svetlom ili svećama ovaj deo u domu.

Ovaj prosperitet se odnosi na celu porodicu a posebno na domaćina. Takodje ovo je veoma uspešan period za sve koji se bave naučnom delatnošću i književnim radom. Od objekata koji mogu da se plasiraju kao aktivatori ako posedujete tablet fontanu, vreme je da bude ovde aktivirana.

Nemojte se povući u neku izolaciju od spoljšnjeg sveta, budite otvoreni i ne odustajte od svojih snova i uložite trud i vreme da realizujete svoje potencijale.

majra 

Site Admin

Raspored Letećih zvjezda za Oktobar 2015.

Energija ovog meseca uveliko se razlikuje od energije prethodnog. Doneće više radosti i zadovoljstva, oni koji su postavili svoje ciljeve i stremili ka tome postići će željeni uspjeh. Treba imati u vidu da odlazi Retrogradni Merkur i mnogo toga biće lakše.

Treba znati da se ova godina i ovaj mjesec ne vole previše. Oktobar nosi energiju zemlje, element zemlje se odnosi na želudac, gušteraču i slezenu pa bi u gastrointestinalnom traktu moglo doći do tegoba. Valjalo bi pripaziti na ishranu i izbegavati veće psihičke i fizičke napore.

Izbjegavajte dvosmislenost u dijalogu, pazite na riječi i njihov ton te ne prelazite granice dozvoljenog. Rođeni u godini Zmaja posebno trebaju povesti računa o zdravlju i urednom spavanju. Bilo bi dobro da izbjegavaju velike troškove i sukobe.

Ako se ovaj mjesec budete osjećali neprilagođeno i neosetljivo prema mnogim stvarima znači da vam nedostaje energije vode.

Povoljni datumi:
9 i 21 pogodni su za sve vrste planova sa povoljnim ishodom - preseljenje, pokretanje posla, sklapanje braka, izgradnja i početak lječenja. Ovo se ne odnosi na rođene u godini Pacova.
17 i 29 - povoljni dani za sve vrste procesa za koje želite trajan učinak kao što su novi posao, potpisivanje ugovora, sklapanje braka. Ovo se ne odnosi na rođene u godini Majmuna.

Nepovoljni datumi su 16, 19, 28 i 31 oktobar, tih dana ne počinjite ništa važno, držite se rutine ili odmarajte.

Ne preporučuju se duga putovanja prema jugoistoku i zapadu u odnosu na svoj dom ali je putovanje prema jugozapadu veoma povoljno.

Sektori u domu

Istok - energija ovog meseca poboljšava intelektualnu aktivnost i poboljšava pamćenje te je stoga ovaj sektor pogodan za učenje, pripremanje ispita i pisanje. Za parove koji žele poboljšati svoj odnos ovo je odlično vrijeme. Oni koji koriste tradicionalne ljekove mogu u tu svrhu postaviti mandarinske patke.

Zapad - mogući su problemi sa probavnim traktom i zglobovima te sklonost depresiji. I dalje vredi lječenje prostora metalom.

Jug - dobar sektor za nastavnike, advokate, trgovce, ljude čija zanimanja uključuju govor, postoji mogućnost iznenadnih dobrih ostvarenja planova. Zbog preteranog rada postoji mogućnost glavobolja i preporučuje se dosta tečnosti, najbolje obične vode.
Zaboravila sam spomenuti političare no njihova uspješna djela će biti kratkoročna.

Jugozapad - ovdje imamo nepovoljnu energiju jer megalomanska devetka osnažava onaj nevoljeni broj tri i donosi neslaganja i napetost. Sklonite biljke ako ih tamo imate i nastojte sektor držati mirnim.

Centar - mješavina dobrog i lošeg. Dobro je što donosi neočekivane dobitke, loše je što nosi razne bolesti. Izbjegavajte ga koliko možete.

Jugoistok - mjesec bolesti. Ne spavajte tamo, ne pravite buku i izbegavajte renovaciju. Ako ovdje imate kuhinju neka higijena bude prioritet pri pripremi hrane. Inače, i dalje vredi puno metala u ovom sektoru.

Sjeveroistok - mogućnost glavobolja. Ako je ovdje kuhinja provjeravajte sve da ne bi došlo do požara. Isto se odnosi na dnevni boravak i svijeće.

Sjeverozapad - bolesti dišnog sistema, oblačite se u skladu sa vremenom, prevenirajte prehladu. Postoji mogućnost svađa i ne bi bilo loše da unesete nešto plavog dekora. Može se upotrebiti Yin voda.

Sjever - i dalje je dobar za priliv novca premda mesečna dvojka može usporiti proces.

Kada sve ovo pogledamo, ne zvuči sjajno, zar ne? Ali bilo je puno gorih mjeseci od ovoga i prošli su kao što će i ovaj proći.

Wind 

Moderator

Novembar - Leteće zvezde za period od 07.11. do 06.12. 2015

Iza sunčane i tople jeseni ispred nas je blaga i snežna zima. Svako godišnje doba nosi svoj duh I atmosferu, svoje mirise i boje, mogućnosti i želje. Čak i kada se u nekom trenutku učini da je dan prekratak i da su ulice tamne i hladne da u toj somotastoj noći i tišini zimskih dana postoji mnogo načina da ih doživite kao neponovljive trenutke u životu. Zato ne prepuštajte se sumornom raspoloženju i unutar sebe očuvajte topline i svetlo koje vam je sunce velikodušno darovalo tokom godine.

Novembar je mesec po solarnom kineksom kalendaru pod kontrolom znaka Svinje, na početku sezone vode. Za rodjene u godini Svinje je poznato da imaju miran i plemenit karate, da su otvoreni i prijateljski nastrojeni ljudi koji uvek nastoje izbeći sukob i dramatične scene, da ih krasi strpljenje donekle naivna i prostodušna priroda. No, u teškim situacijama oni pokazuju vrlo jak karakter, volju i upornost Svinja je prijatelj sa znakom u Koza koji obeležava tekuću godinu, ova dva znaka se tradicionalno smatraju odgovornim za domaćinstvo, porodicu i medjuljudke odnose. Oba znaka su osetljiva na lepotu i imaju izvrstan ukus, pa je novembar najbolje vreme za kupovinu lepih stvari i za sve što se odnosi na modu i lepotu. Mnogu će baš u novembru će posegnuti za dodatnim uredjenjem doma stvarajući lep, udoban i praktičan životni prostor. Prva polovina novembra je najbolje vreme za susrete i sastanke, ovo će biti i mesec sa mnogo značajnih susreta, pomirenja i odluka o stvaranju porodice.

http://i.imgur.com/4WWlVGB.jpg

No, svaka medalja ima dve strane i ukoliko paljivo pogledamo u stub meseca videćemo vatri iznad vode, što nije skladan spoj koji može doneti povećanu emotivnost, nervozu, pogotovo kod ljudi koji i u svojoj karti imaju konfrontaciju vatre i vode. Dakle, u drugoj polovini novembra možemo biti skolni samozavaravanju, iluzijama i strahovima. Neki od nas neće biti spremni da završe odnose sa starim prijateljima već će stupiti na "put" rata i otvoreno izražavati svoje neprijateljstvo. Postojaće poteškoće u vezi sa supružnikom ili stalnim dugogodišjim partnerom koje će obeležiti burne, naizgled iz ničeg nastale svadje poput uragana.

Osobe rodjene u godini pod znakom Svinja trebaju posebno da obrate pažnju da sopstvenom krivicom ne zapadnu u glupe i problematične situacije. Ukoliko ste rodjeni u godini u znaku Zmije (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, ili u mesecu maju) ili u vašoj karti znate da postoji sukob jin Vode i jang Vatre ili sukob Zmija/Svinja, obratite pažnju na kardiovaskularni sistem, budite aktivni, vodite računa o ishrani i stilu života i budite obazrivi u saobraćaju.

Rodjeni u godini Zmije, Petla i Bika u novembru mogu osetiti potrebu za preseljenjem ili putovanjem jer je za njih znak (Svinja) koji kontroliše mesec – simbolično Zvezda "putujućeg konja", pa ukoliko želite da osvežite svoju energiju ili inicirate promenu, smirite nemir duše planirajte putovanje.

Vremenski okvir od 07.novembra-06.decembra nosi sa sobom neke datume koji su naglašeno povoljniji ili nepovoljni za neke aktivnosti I treba ih imati u vidi prilikom planiranja.

Povoljni i nepovoljni datumi

Povoljni datumi:

 • 15 i 27. novembar - Pogodni za bilo koji posao koji zahteva dobar početak i ukupni uspeh. Nisu prikladni za one rodjene u godini Bika.
 • 11, 23. novembar i 5. decembar - pogodna za početak dugog procesa ili angažmana od koga očekujete trajan učinak. Povoljni su za venčanja, otvaranje novih poslova, potpisivanje ugovora, zapošljavanje važane medicinske postupake. Nemojte ih koristiti za putovanja, preseljenja u novi dom, kratke projekte. Nisu prikladni za one rodjene u godini Petla.
 • 8 i 20. novembar, 2. decembar – Najbolji dani da se izvrši generalno spremanje prostora ili da se izbaci sve što je nepotrebno ili nefunkcionalno u domu . Takodje, ovo su povoljni datumi za post, početak dijete, vadjenje zuba ali ne i lečenje. Nisu prikladni za putovanja, venčanja, preseljenje u novi dom, i otvaranje novog bizisa

Nepovoljne datumi

 • 9, 13, 18, 21, 25, 26, 30. novembra, 3. decembra - nemojte početi važne stvari u tim danima.

Dani bez bogatstva su 16 i 18. novembari nisu pogodni za važne finsijske transakcije i investicije.

Molimo vas da se ne odlučite za putovanje dana 13. i 25. novembra! To su dani razaranja, što je vrlo opasno za učenike saobraćaja naročito kretanje po putevima sa visokom frekvencijom vozila.

Ishrana i zdravlje

Ukoliko ste se pridržavali smernica koje smo izneli na početku godišnjeg doba – jeseni kojom dominira energija Metala stvorili ste dobre predispozicije da predstojeću zimu provedete u dobrom zdravlju. Oni koji su pravili veće otklone i ekscese u pogledu izbora ključnih namirnica moogu očekivati da će zimski dani biti propraćeni kašlje, iritacijama kože i drugim tegobama.

Dakle, u zimskom period gotovo beskorisno je uzimati suvu hranu: sendviče, krekere, čips takodje treba svesti na minimum sirovo povrće i voće i hladne mlečne proizvode (u većim količinama) jer oni akumuliraju vlagu i sluz u telu. Tople juhe, posebno pileće, bareno povrće, celovite žitarice, med, beli luk i djumbir su namirnice koje bi trebale da budu uključene u vašoj ishrani zimi jer će "zagrevati" telo iznutra. U cilju jačanja funkcije bubrega korisno je umereno unositi slatke, kisele I slane namirnice.

Leteće zvezde za novembar 2015 godine

Istočni sektor (1/3)

Istočni sektor tokom novembra nosi povoljne mogućnosti za ljude koji su veoma aktivni, koji su u stalnoj akciji i pokretu. Takvi ljudi mogu imati koristi od energije istoka ukoliko češće borave u datom sektoru. Ovo je idealno mesto za sportiste i ljude od akcije koji znaju šta hoće od života i imaju jasno dfinisane ciljeve.

Jugoistočni sektor (2/4)

Ovde imamo upliv tzv. zvezde akademskih dostignuća, ali ako je proctor u kome se odvija velika aktivnost u domu postoji podloga za nesporazume izmedju ženskih članova (snaha/sverkva), takodje ovakav upliv nije povoljan za ljude koji boluju od reumatizma i one koji imaju poremećenu funkciju pankreasa i slezine zbog čega se ne preporučuje duži boravak ili korišćenje spavaće sobe koja je ovde locirana.

S tačke gledišta feg shui-a preseljenje na jugoistok će unaprediti porodične odnose, doneti priliku ukoliko ste sami da sretnete srodnu dušu I generalno poboljšati vašu reputaciju i imidž.

Južni sektor (7/9)

U narednom period ovo je zona u kojoj caruje potencijalno opasna energija koja vrlo lako može biti okidač za pojavu požara. Ukoliko u ovom sektoru u domu imate smešten kamin, pećnicu u kuhinji i druge električne aparate potrebno je da sa njima rukujete veomao bazrivo. Budite sigurni da poštujete sve sigurnosne propise od požara i reagujte odmah ako se pojavi neispravnost u strujnom kolu (obratite posebno pažnju na same kablove). Ukoliko u domu ovde imate pozicioniranu dečiju sobu (posebno ako imate žensko dete) ovakav upliv može doneti prehladu, osip po koži ili zubobolju.

Ukoliko je ovde poicionirana kuhinja i peć dodajte malo više keramičkog posudja da bi premostili sukob faza 7-9 ili u datom sektoru u cilju nivelacije postavite dekorativni kristal na prozor.

Jugozapadni sektor (9/2)

U novembru imamo u ovom sektoru upliv koji stavar podlogu za narušavanje zdravlja, stoga ukoliko je ovaj sektor u vašoj spavaćoj sobi ili na ulaznim vratima, uvedite energiju Metala ili postavite Wu Lou tikvicu na noćni stočić.

Ukoliko imate oslabljen vid ili neku hroničnu bolest ili pak ovde spava dete koje se često razboljeva nemojte dozvoliti da se tokom novembra ovde spava, bolje je birati neko drugo mesto u domu.Ova napomena posebno važi za jugozapad-3.

Zapadni sektor (5/7)

Tokom godine ovo je generalno manje povoljan sektor, negativnom uplivu na godišnjem nivou se pridružuje i nepovoljnost na mesečnom nivou zbog toga tokom ovog perioda ne treba poduzimati renoviranja i radove koji podrazumevaju fizičko narušavanje zidova čak i kad aje reč o kucanju eksera za sliku.

Ovakva energija naročito ako je ovde pozicionirana kuhinja ili ostava lako može dovesti do alimentarnih infekcija i trovanja, upliv možete oslabiti postavkom zaštitnog sredstva poznatog u feng shui-u kao "Voda, so i kovanice" u zapad-2.

Severozapadni sektor (4/6)

S jedne strane ovde imamo na godišnjem nivou upliv energije koja može podržati napredak u karijeri i prosperitet medjutim istvremeno imamo energiju koja provocira radjanje sukoba izmedju različitih generacija, u domu izmedju roditelja i dece. Ovakva energija može doneti i povredu zglobova kao i poremećaj vrednosti jetrenih enzima. Kao korektivno sredstvo preporučuje se uvodjenje energije jin vode što možete postići plasmanom manje činije sa svežom vodom koju ćete redovno menjati. Ovo se posebno odnosi na severozapad-1.

Severni sektor (8/1)

Tokom novembra izuzetn povoljan sektor naklonjen ljudima oji se bave intelektualim radom i stvaralaštvom. Ovakva energetska potka daje mogućnosti za veoma uspešno učenje, rad I rešavanje značajnih poslovnih dilema sa dobrim finasijskim ishodom. Postavite ovde radni sto, laptop i dokumentaciju na kojoj radite. Kao aktivator može se plasirati predmet koji ima momenat aktivnog kretanja u nekom obliku tipa perepetum mobile, fontane i lično.

Ukoliko u ovom sektoru je pozicionirana dečija soba ili krevetac od bebe ovo je razlog da izvršite premeštaj jer se mogu javiti problem sa unutrašnjim uhom u vidu zapaljenja i problem sa sluhom.

Severoistočni sektor (6/8)

Izuzetno povoljan sektor za sve koji žele da dosegnu značajan pomak u karijeri, da napreduju i da to sve prati i znatno veći prihod upravo od rada. Takodje, boravak u ovom sektoru će vam pomoći da pronadjete i novac tj. da dobijete I takvu vrstu podrške za vase ideje ili od rukovodećih ljudi. Provodite što češće svoje vreme u ovom sektoru a kao aktivator kojim ćete podstaći novčani tok možete posegnuti za uvodjenjem energije vatre – podna svetiljka, lampe, paljenjem sveća ili plasmanom objekta u formi i bojama ovog elementa.

Fokusirajte se u radu na sektore koji vam otvaraju najviše mogućnosti i sa pažnjom ih aktivirajte, ovim jednostavim pristupom pokazujete šta u vašem životu ima značaj.

majra 

Site Admin

Decembar - Leteće zvezde i kretanje na mesećnom nivou

Decembar kalendarski poslednji mesec u 2015 godini po solarnom kineskom kalendaru se nalazi pod kontrolom zemljane faze u znaku Pacova. Tačnije, od 7. decembra do 5. januara imamo uticaj čiji odraz u prirodi možemo predstaviti visokom planinom okrućenom maglom čiji je vrh ovenčan oblacima. Pokušajte zamisliti ovaj prizor i osvestiti sve ono što pri tome osećate, na ovaj način se najlakše spoznaju uticaji na mesečnom nivou kome čemo biti izloženi.

Ovo je prvi u poslednjih nekoliko meseci u kojem će praktično energija vatre nedostajati. Kažem "praktično", jer tek u nastupajuća 2016 godina nosi ogroman potencijal i veliki uticaj energije Vatre, Šta to znači?

Vatra nosi nezaustavljiv optimizam, burne emocije i brze akcije (ne uvek promišljene). Drvena faza u kombinaciji sa elementom kineskog zodijaka Koza koji je vladao tekućom godinom donosio je isključivost u nalaženju rešenja i impulsivne odluke. Svedoci smo burnih dogadjanja u tekućoj godini kako visokoj politici i medjunarodnim odnosima tako i na mikroplanu ekscesnog ponašanja ljudi iz najužeg okruženja, no u decembru i januaru ove tendencije će u izvesnoj meri biti redukovane jer se smanjuje upliv ne samo energije vatre već i energije drveta.

Decembar nije prosto pod kontrolom elementa vode, već mesec podzemne vode i samim tim, voda sa primesom zemlje ne može biti bistra i čista. U datom slučaju s obzirom da je Wu predstavlja planinu, to je kao brana koja blokira kretanje vode. Voda nema neometan tok i mora da traži alternativne načine da zaobidje takvu prepreku i slobodno poteče, što će biti prilično teško u ovom mesecu. Sada Planina dominatno drži pod kontrolom vodeni tok, iako voda nosi silinu koja je u ravni sa snagom ovakve nepomične energije planine. Ovo je situacija gde se sučeljavaju dve snažne energije, poput dva jaka i tvrdoglava titana, atmosfera koja je optimalna za konflikte i sukobe.

U vezi sa ovakvim opisom ono što može da se očekuje kao manifestno su:

 • Problemi sa elektrosnabdevanjem
 • Problemi u radu kontrolnim centrima u aviosaobraćaju i u radu stanivca koje rade na svemirskim letovima
 • Eksplozije, poplave u rudnicima, tunelima, lavine i skandalozne objave
 • Blokada računa
 • Zemljotresi
 • Velike donacije
 • Poremećaji zbog straha kod ljudi. Medjutim, i pored mera kontrole, ljudi će biti uplašeni i strepeti da sve poduzeto nije dovoljno za bezbednost.

Zdravlje

Na individualnom polju ovo je period kada će ljudi biti mnogo skloniji debljanju. Dakle ovo je trenutak kada treba staviti akcenat i voditi računa o ishrani i fizičkoj aktivnosti. U decembru i januaru, bez obzira na praznike potrebno je zadržati optimalnu težinu, u suprotnom tokom januara bi moglo doći do enormnog porasta težine.

S obzirom da je tokom meseca izražen upliv elementa Zemlja, oni koji imaju predispoziciju mogu imati tegobe od strane probavnog sistema i slezine. Medjutim, s obzirom da uticaj energije vode aktivira bubrege i mokraćne organe u kombinaciji sa energijom koja nosi podzemna vodamože biti aktiviran enorman rast i bujanje ćelija, formiranje kamenja i peska.

Za one koji imaju takve predispozicije, jednostavan savet je da vode uredan život, brinu o ishrani i dovoljno se kreću kako bi sprečili lošu probavi i posledične tegobe iste.

Generalno mesec pod kontrolom znaka Pacova zemljane faze dominatne karakterne osobine kao što je planiranje budzeta, pregovaranje, rasporedjivanje dućnosti će biti tokom ovog perioda kod većine naglašeno nastojanje. Uvek u pokretu, pacovi nalaze sigurnost u brojevima, dajući potvrdu izrazu "trka pacova" i "pacovska gomila". Orjentisani na sebe, usmereni na detalje i akumuliranje će se lako ušiti kod ljudi ali i sklonost ka ogovaranju i pohlepa.

http://i.imgur.com/RAT1YgPl.jpg

Putovanja i značajni datumi

Povoljni datumi

 • 10, 22 decembar i 3 januar - su povoljni datumi kako za akciju u poslovnoj sferi tako i na ličnom planu. Odličan tajming za sve što nosi karater novog starta. S druge strane, ovo su dani za koje se ne preporučuje posuditi ili staviti novac u banku. Poseban oprez treba pri delanju da imaju osobe rodjene u zodijačkom znaku Tigra.
 • 18 i 30 decembar - povoljni datumi za pokretanje dugoročnih poslova – kao što je pokretanje novog posla, ulazak u poslovne aranžmane, u novi posao. Za sve ono na čemu želite raditi dugoročno i shodno tome dobiti i dosledne rezultate ovo su dobri datumi

  Datumi nisu povoljni za rodjene u godini Psa.

Nepovoljni datumi

 • 7, 8, 15, 20, 27. decembar i 1. januar - ovih dana ne treba počinjati važne stvari jer poteškoće prepreke i problemi mogu pratiti akcije i poduhvate koji se odnose na otvaranje firme, venčanja i važne posve lične aktivnosti.
 • 13 i 25 decembar - dani nisu pogodne za veću aktivnost, organizacija proslava i početak lečenja. Ali oni se mogu iskoristiti za završetak starih predmeta, sumiranje prethodnog kvartala.
 • 17 i 29 decembar -Dani koji nose nepoštovanje, necivilizovanu komunikaciju, sukobe i zato treba brižno držati pod kontrolom potrebu da se bilo šta u ličnim odnosima pokušava rasptraviti. Svim drugim aktivnostima koje nisu iz sfere problematike u ličnim odnosima možete se zanimati.

Leteće zvezde za decembar 2015 godine po sektorima

Kretanje energije tokom ovog perioda poznato u feng šui-u pod terminom kretanje Letećih zvezda na mesečnom nivou obdaruje svaki deo životnog prostora odredjenim jedinstvenim kvalitetima koji čine potku za zbivanja u istom. Akcenat stavite na one sektore u domu u kojima provodite dosta vremena, i koja jesu upravo vašim stilom života automatski aktivna.

Generalno mesec nije povoljan za renoviranje, popravke i obimnije radove u domu čiji je pravac pružanja zapad, jug, severozapad i jugozapada-2/3; jugozapad-1/2.

Ukoliko vaš dom ima neki od drugih pravaca pružanja (obratite pažnju da ne govorimo o pravcu gledanja doma!) u gore navedenim sektorima u prostoru.

Severni sektor (8/9)

U tekućem periodu ovo je izuzetno povoljan sektor i ako ste u mogućnosti sopstvenim angažmanom u ovom delu doma iskoristite ovakav upliv za dobrobit. Jednako efikasan učinak je ako vam je ovde lociran radni sto ili krevet. Inspiracija će biti vanredna i dobra sreća će podržati vaš trud više no što ste i slutili.

Ukoliko ovako povoljan upliv želite da aktivirate dodatno uz pomoć nekih simboličkih objekata, njegova najvažnija karakteristika treba da bude - kretanje.

Severoistočni sektor (6/7)

U decembru ovaj sektor nosi veoma žestoku i tešku energiju tzv. "ukrštene mačeve", što može doneti nevolje sa "teškim ljudima", silovite svadje i tvrdoglavo ponašanje. Ako ste u mogućnosti tokom decembra birajte neki drugi prostor u domu za spavanje, a ukoliko su vam ovde locirana ulazna vrata, svakako se ovakav upliv treba koliko je to moguće ublažiti, ukloniti sve što proizvodi buku i postaviti posudu sa mirnom vodom i solju.

Istočni sektor (1/2)

U tekućem periodu u istočnom sektoru se dešava energetski upliv koji s visokom verovatnoćom može biti okidač za pojavu tegoba od strane probavnog i genitourinarnog sistema, zbog čega se maloj deci, deci uzrasta do 15 godina i starijim licima ne preporučuje da ovde spavaju. Zašto tako radikalno?

Energija koja dominira u ovom sektoru donosi kašnjenje, sposrost i neblagovremeno prepoznavanje i dijagnostikovanje, kašnjenje laboratorijskih rezultata što u krajnjem znači i neblagovremenu terapiju i prolongiranje lečenja. Budući da je u ovom slučaju dosta složeno smanjiti uticaj ovako teške energije, lakše je nastojati da stilom života izbegnemo njen uticaj. Uvodjenje energije metala može se u odredjenoj ograničenoj meri ublažiti ovaj uticaj, ali ne i izbeći potpuno.

Jugoistočni sektor (2/3)

U decembru jugoistočni sektor predstavlja bukvalno polje u kome će vrcati nesuglasice, duboki razdori i ozbiljni sukobi.Ovakva energija radja od jedne reči žučne svadje, kontraverzno ponašanje, skandale i tužbe. Svi koji intenzivno koriste ovaj deo u domu će osećati ljutnju, sitnice će ih s neshvatljivom lakoćom iznervirati i reagovaće van granica samokontrole. Poslovni ljudi kojima se u ovom sektoru nalaze kancelarije za pregovore, radni kabinet u decembru mogu narušiti poslovne kontakte, već utvrdjene dogovore i zakulisne radnje.

Žene s već postojećim tegobama od strane želuca i sa varenjem treba da budu obazrive i da u decembru promenu mesto spavanja. Ovakav efekat se može delimično umiriti uvodjenjem energije jin vode.

Južni sektor (7/8)

Ovo je poslednji mesec po solarnom kalendaru u 2015 godini u kome se južni sektor može koristiti jer energija uprkos tome što nije povoljna sada je znatno smirenija u odnosu na vreme iza nas. I pored pozitivnog razvoja izgovorena reč ostaje varnica za svadje i optužbe. Ukoliko imate potrebu i želite da ovo suprimirate uvdete energiju Vode u ovaj sektor. Nekada je malo – mnogo. Jedan bokal sa svežom vodom na noćnom stočiću na primer je sasvim adekavatan izbor.

S druge strane ovo je izvrsna pozicija za rad svim ljudima kod kojih je oratorstvo ključano za profesiju tipa predavača, političara - gde god od govora zavisi učinak.

Jugozapadni sektor (9/1)

Ova mlada energija je blagodet za rešavanje nekih krucijalnih problema koji vas tište. izuzetno povoljan sektor, sa izuzetno pozitivnim uticajima koje je dobro iskoristiti upravo za harmonizaciju i poboljšanje porodičnih odnosa. Izuzetno je povoljno ukoliko vam je spavaća soba u ovom sektoru a priželjkujete prinovu u porodici. Takodje oni koji imaju ovde svoje radne sobe mogu očekivati napredovanje u službi ali i novčani priliv. Što se tiče zdravlja postoji mogućnost da se pojave smetnje sa vidom i blagovremeno odreagujte – posetom oftalmologu. Ukoliko od ranije imate tegobe, idite na kontrolu.

Zapadni sektor (5/6)

Zapadni sektor je pod uplivom teška energija koju u decembru posebno može imati jak uticaj na muške članove tj. na oca u porodici, lidera u poslu, svi oni koji su čelni ljudi u bilo kojoj sferi ukoliko aktivno koriste sobu u zapadnom delu doma ili im je tako pozicionirana kancelarija. Na zdravstvenom planu to će se odraziti u vidu pojačanih i učestalih glavobolja i migrenoznih napada.

Najbolja preventiva je uvek izbeći uticaj kada god je to moguće, iskoristite neke slobodne dane ili ostatak od godišnjeg odmora i otidjite pre praznika na manji odmor. U pogledu korektivnih sredstava ovde se preporučuju mere zaštite koje će biti u službi promene energetske frekvencije kao što su tradicionalni "so, voda i kovanice."

Severozapadni sektor (4/5)

Severozapadni sektor je takodje u decembru pogodjen teškom energijom a kako često u ovom delu doma biva locirana spavaća soba na udaru će biti upravo ljubavni odnosi koji lako mogu zapasti u krizu i uvesti partnere u jedan emotivni jaz koji će se teško premostiti. Uputnije je ne spavati na ovom mestu ili napustiti prostoriju čija su vrata ovako orjentisana. Medjutim ako se nema izbora kao korektivno sredstvo dobro je plasirati na kvaku od vrata zvono koje će svojim zvukom menjati vibracije u prostoriji. Birajte ga pažljivo, imajte strpljenja dok ne pronadjete zvuk koji vam veoma prija.

Feng shui preporuke su prijateljske smernice da pronadjete prava, prihvatljiva i praktična rešenja za vaš dom i na taj način ga sami pretvorite u skladno mesto gde ćete osećati prijatne vibracije, zadovoljstvo i sreću.

majra 

Site Admin